matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription
Frakoblet

Vi tror på åpenhet

Ved å benytte deg av en VPN-tjeneste flytter du i grunn tilliten fra Internett-leverandøren din til VPN-leverandøren. Det er avgjørende at du bruker en VPN-tjeneste som er pålitelig og åpen om hvordan virksomheten drives og hvilke metoder de har benyttet for å beskytte ditt privatliv og integritet.

Vi har stor tro på at OVPN er den mest transparente og pålitelige VPN-tjenesten. OVPN Integritet AB (556999-4469) er registrert i Sverige og ble innlemmet i 2015.

Vi har gått i detalj hvordan vi forhindrer alle logger fra å bli generert, vi har en grundig og kortfattet Personvernerklæring detaljering med brukerens rettigheter og våre forpliktelser, og vi har en forsikring som dekker advokatkostnader - slik at vi kan ha økonomiske ressurser til gå til retten i tilfelle noen prøver å skaffe kundeinformasjon fra oss.

Videre publiserer vi månedlige åpenhetsrapporter som beskriver eventuelle forespørsler om informasjon fra offentlige etater, trafikkvolumene per datasenter samt oppetid.

Månedlige åpenhetsrapporter

Nedenfor er en liste over alle åpenhetsrapporter vi har publisert.