matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription
Frakoblet

Åpenhetsrapport: Juli 2015

David Wibergh, om Status- og åpenhetsrapporter

Dette er det tiende sammendraget vi publiserer. Sammendraget viser hvor mye trafikk som passerer våre servere, oppetid og trafikktopper. Vi rapporterer også hvor mange kunder vi har og hvilke planer vi har for den nærmeste fremtiden.

OVPN hadde en planlagt vedlikeholdsstasjon i juli. Vi ble også rammet av noen ikke-planlagte driftsforstyrrelser, noe som hovedsakelig skyldtes at vi ikke fikk til en bra nok konfigurasjon belastning og balanse for nett- og databaseservere. Vi har anskaffet en ny server for å erstatte den eksisterende løsningen i august.

Sammendrag

Våre VPN-servere hadde en oppetid på 99,5% i juli. Kundene våre fikk imidlertid noen frakoblinger på grunn av at API-et ble utilgjengelig når web- og databaseserverne rotet det til. Det har ikke vært noen driftsforstyrrelser siden vi korrigerte dette og implementerte en ny løsning.

Trafikken økte med 46,8 TB fra forrige måned i juli, noe som betyr at det totale trafikkvolumet var 407,6 TB.

I juli mottok OVPN ytterligere 350 kunder, med et totalt antall på 3250.

I løpet av en måned lanserer vi en betaversjon av vår egen klient for Windows, Linux og Mac OS X. Vi har jobbet med klienten og er veldig fornøyde med resultatene.

Nedenfor er rådata og statistikk for alle servere i løpet av juli.

VPN01 - Malmö

Trafikk (Mbit/s)

VPN01 - Sammanfattning av trafiktoppar i juli

Analyse

VPN01 krypterte og anonymiserte totalt 44 302 GB (43,26 TB) trafikk. Det er en reduksjon på 9,525 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var 545 Mbps, noe som er 38,3% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var 290 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN01 under 20,4% av maksimal kapasitet.

VPN01 hadde en oppetid over 99,5% i juli.

VPN02 - Stockholm

Trafikk (Mbit/s)

VPN02 - Summary of traffic peaks in July

Analyse

VPN02 krypterte og anonymiserte totalt 84 802 GB (82,81 TB) trafikk. Det er en økning på 13,695 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var 849 Mbps, noe som er 59,7% av maksimal kapasitet.

95-persentilen var 473 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN02 under 33,2% av maksimal kapasitet.

VPN02 hadde en oppetid over 99,5% løpet av juli.

VPN03 - Stockholm

Trafikk (Mbit/s)

VPN03 - Summary of traffic peaks in July

Analyse

VPN03 krypterte og anonymiserte totalt 78 995 GB (77,14 TB) trafikk. Det er en økning på 4621 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var 774 Mbps, noe som er 54,3% av maksimal kapasitet.

95-persentilen var 428 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN03 under 30,1% av maksimal kapasitet.

VPN03 hadde en oppetid over 99,5% i juli.

VPN04 - Stockholm

Trafikk (Mbit/s)

VPN04 - Summary of traffic peaks in July

Analyse

VPN04 krypterte og anonymiserte totalt 63 582 GB (62,09 TB) trafikk. Det er en økning på 4 970 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var 609 Mbps, noe som er 42,7% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var på 317 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN04 under 22,3% av maksimal kapasitet.

VPN04 hadde en oppetid over 99,5% i juli.

VPN05 - Stockholm

Trafikk (Mbit/s)

VPN05 - Summary of traffic peaks in July

Analyse

VPN05 krypterte og anonymiserte totalt 915 GB (10,66 TB) trafikk. Det er en økning på 548 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var 497 Mbps, noe som er 34,9% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var 92 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN05 under 6,4% av maksimal kapasitet.

VPN05 hadde en oppetid over 99,5% i juli.

VPN06 - Malmö

Trafikk (Mbit/s)

VPN06 - Summary of traffic peaks in July

Analyse

VPN06 krypterte og anonymiserte totalt 52 508 GB (51,28 TB) trafikk. Det er en økning på 17732 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var 727 Mbps, noe som er 51,1% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var 329 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN06 under 23,1% av maksimal kapasitet.

VPN06 hadde en oppetid over 99,5% løpet av juli.

VPN07 - Malmö

Trafikk (Mbit/s)

VPN07 - Summary of traffic peaks in July

Analyse

VPN07 krypterte og anonymiserte totalt 40.017 GB (39.08 TB) trafikk. Det er en økning på 6,361 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var 487 Mbps, noe som er 34,2% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var på 249 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN07 under 17,5% av maksimal kapasitet.

VPN07 hadde en oppetid over 99,5% i juli.

VPN08 - Malmö

Trafikk (Mbit/s)

VPN08 - Summary of traffic peaks in July

Analyse

VPN08 krypterte og anonymiserte totalt 42 285 GB (41,29 TB) trafikk. Dette er en økning på 4873 fra forrige måned.

Trafikktoppen var 634 Mbps, noe som er 44,5% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var 290 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN08 under 20,4% av maksimal kapasitet.

VPN08 hadde en oppetid over 99,5% løpet av juli.

WEB01 - Falkenberg

Oppetid (%)

WEB01 - Summary of uptime in July

WEB01 hadde en oppetid på 99,88% i juli, noe som resulterte i en total nedetid på 53 minutter.

SQL01 - Falkenberg

Oppetid (%)

SQL01 - Summary of uptime in July

SQL01 hadde en oppetid på 99,90% i juli, noe som resulterte i en total nedetid på 42 minutter.

David Wibergh