matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription
Frakoblet

Installer OpenVPN for Debian

This guide is also available in English, Svenska og Deutsch

Last updated: 10. februar 2020

1. Kjør som superbruker

su

2. Last ned komponenter

apt-get update && apt-get upgrade && apt-get install curl openvpn unzip

Totalt eierskap av infrastruktur

All maskinvaren som brukes til å drive OVPN eies av oss. Alle VPN-servere opererer uten harddisker, siden operativsystemet bare ligger i RAM-minnet.

Learn more

3. Last ned konfigurasjonen du ønsker

4. Skriv inn påloggingsinformasjon

echo  "ENDRE TIL BRUKERNAVNET DITT"  >> /etc/openvpn/credentials
echo "ENDRE TIL PASSORDET DITT" >> /etc/openvpn/credentials

5. Start OpenVPN og sjekk at alt fungerer

openvpn --config /etc/openvpn/ovpn.conf --daemon

6. Kontroller at tilkoblingen var vellykket

Vent ca. 30 sekunder, og start:

curl https://www.ovpn.com/v2/api/client/ptr

Du bør se noe sånt som:

{"status":true,"ip":"the external ip","ptr":"PTR for the IP address"}

7. Ferdig

Gratulerer! Enheten din er nå beskyttet bak OVPN og kobles automatisk til på nytt. Hvis du har hatt problemer, kan du sende loggfilen (/tmp/openvpn.log) til vår support.

Noen kommandoer som det er lurt å kunne:

systemctl start openvpn    # Starter OpenVPN og kobles til OVPN
systemctl stop openvpn     # Stopper OpenVPN
systemctl restart openvpn  # Starter OpenVPN på nytt
systemctl status openvpn   # Viser status for OpenVPN