matomo

Spar $264 + gratis OVPN-tskjorte ved kjøp av toårsabonnementet
Frakoblet
IP-adresse

3.238.118.80

Internett-leverandør
us

Amazon Data Services NoVa

Ikke sikker

Internett-leverandøren din kan overvåke hva du gjør på nettet.

Åpenhetsrapport: Mars 2015

David Wibergh, om Status- og åpenhetsrapporter

Dette er det sjette sammendraget vi publiserer som rapporterer hvor mye trafikk som går gjennom serverne våre, oppetid og trafikkøkninger.

Vi hadde ingen planlagt nedetid i mars, og ingen av serverne opplevde driftsproblemer. Nettstedet vårt gikk imidlertid ned 20 minutter 28. mars, og forårsaket oppkoblingssproblemer for folk i løpet av den tiden.

13. mars lanserte vi fire nye servere i Malmö. Disse serverne vil ikke bli inkludert i sammendraget, da de ikke var i virksomhet hele måneden. 31. mars ble vår gamle server i Malmö (VPN01) permanent tatt ut av drift, noe som betyr at flyttingen fra Excellent Hosting til Bredband2 er fullført. VPN01 er inkludert i sammendraget siden serveren var i virksomhet hele mars.

VPN01 - Malmö

Trafikk (Mbit/s)

VPN01 - Summary of traffic spikes in March

Analyse

VPN01 krypterte og anonymiserte totalt 43,130 GB (42,12 TB) trafikk. Det er en nedgang fra forrige måned siden vi omdirigerte brukere å bruke den nye VPN01 i stedet.

13. mars oppdaterte vi DNS-innstillingene for vpn01.prd.malmo.ovpn.com til den nye IP-adressen.

Trafikktoppen var på 707 Mbps, noe som er 69,0% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var 377 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN01 under 36,9% av maksimal kapasitet.

VPN01 hadde en oppetid på 100% løpet av mars. Denne serveren ble avviklet 31. mars. Alle fremtidige sammendrag vil diskutere den nye VPN01 som er tilgjengelig i Marinen Malmö.

VPN02 - Stockholm

Trafikk (Mbit/s)

VPN02 - Summary of traffic spikes in March

Analyse

VPN02 krypterte og anonymiserte totalt 80 103 GB (78,23 TB)trafikk. Det er en økning på 2370 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var på 816 Mbps, noe som er 57,3% av maksimal kapasitet.

95-persentilen var 449 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN02 under 31,5% av maksimal kapasitet.

VPN02 hadde en oppetid på 100% løpet av mars.

VPN03 - Stockholm

Trafikk (Mbit/s)

VPN03 - Summary of traffic spikes in March

Analyse

VPN03 krypterte og anonymiserte totalt 90 133 GB (88,02 TB) trafikk. Det er en økning på 21,912 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var på 833 Mbps, noe som er 58,5% av maksimal kapasitet.

95-persentilen var 479 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN03 under 33,7% av maksimal kapasitet.

VPN03 hadde en oppetid på 100% løpet av mars.

VPN04 - Stockholm

Trafikk (Mbit/s)

VPN04 - Summary of traffic spikes in March

Analyse

VPN04 krypterte og anonymiserte totalt 86 040 GB (84,02 TB)trafikk. Det er en økning på 9 507 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var på 903 Mbps, noe som er 63,4% av maksimal kapasitet.

95-persentilen var 463 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN04 under 32,5% av maksimal kapasitet.

VPN04 hadde en oppetid på 100% løpet av mars.

VPN05 - Stockholm

Trafikk (Mbit/s)

VPN05 - Summary of traffic spikes in March

Analyse

VPN05 krypterte og anonymiserte totalt 182 GB (9,94 TB) trafikk. Det er en økning på 2650 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var på 283 Mbps, som er 19,9% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var 108 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN05 under 7,6% av maksimal kapasitet.

VPN05 hadde en oppetid på 99,98% i mars.

WEB01 - Falun

Oppetid (%)

WEB01 - Summary of uptime in March

WEB01 hadde en oppetid på 99,94% i mars, og resulterte i en total nedetid på 24 minutter.

SQL01 - Falun

Oppetid (%)

SQL01 - Summary of uptime in March

SQL01 hadde en oppetid på 99,998% i mars, noe som resulterte i totalt nedetid på 1 minutt.

SQL02 - Falkenberg

Oppetid (%)

SQL02 - Summary of uptime in March

SQL02 hadde en oppetid på 100% i mars, noe som betyr at det ikke forekom nedetid i det hele tatt.

Sammendrag

Vi klarte å opprettholde en oppetid på minst 99,5%. Trafikkmengden økte veldig mye i mars - men siden mye av denne trafikken ble håndtert av våre nye servere i Malmö, er det ikke så synlig i informasjonen ovenfor.

OVPN har vokst raskt, men mars slår alle rekorder. OVPN har i skrivende stund over 1800 kunder. Det er tydelig at vårt store fokus på åpenhet og sikkerhet er verdsatt, og at OVPN er en veldig konkurransedyktig VPN-leverandør.

Selv om OVPN vokste så mye i mars, har vi mye kapasitet igjen for å hente inn nye kunder, samtidig som vi sørger for høye hastigheter for våre nåværende kunder. Vi er i stand til å administrere og kryptere 20 Gbps for tiden - selv om vi vanligvis bare bruker mellom 1 og 2 Gbps.

Vi har for tiden åtte servere i drift, og vi planlegger allerede utvidelser til flere byer i Sverige. Vår største prioritet i dag er å plassere fire servere i Göteborg og deretter plassere fire servere i Umeå.

Vårt håp er å utvide til Gøteborg og Umeå i 2015 slik at vi kan tilby enda raskere forbindelser for folk som ikke bor i nærheten av Malmö eller Stockholm.

David Wibergh