matomo

Secure your spring: get 77% off our 2 year plan! Get Deal
Frakoblet

WebRTC lekkasjetest

Hva er en WebRTC-lekkasje?

WebRTC er en API med det formål å aktivere en direkte kobling mellom nettlesere når du bruker tjenester som VoIP og fildeling node-til-node. WebRTC er inkludert i de fleste nettlesere.

Det kan imidlertid også lekke dine private IP-adresser, selv om du er koblet til en VPN-tjeneste.

Slik forhindrer du WebRTC-lekkasjer

Den enkleste måten å beskytte deg selv er å installere vår: utvidelse for Chrome og Firefox. Utvidelsen beskytter deg mot IP-lekkasjer uten å deaktivere WebRTC helt, noe som betyr at du fremdeles kan høste fordelene med WebRTC.

Et annet alternativ vil være å installere uBlock Origin i tilfelle du bruker en annen nettleser eller ikke ønsker å installere utvidelsen vår. Hvis du bruker Firefox, kan du gå til about:config i nettleseren og søke etter media.peerconnection.enabled og endre verdien til False ved å dobbeltklikke på den.

Hvordan lekker IP-adresser gjennom WebRTC?

WebRTC sender såkalte STUN-forespørsler, og returnerer nettverksadapterens interne og eksterne IP-adresser. Siden disse STUN-forespørslene blir sendt gjennom UDP, blir de ikke transportert over HTTP eller SOCKS, som begge er basert på nettverksprotokollen TCP. Slik ser en forespørsel ut: