matomo

Secure your spring: get 77% off our 2 year plan! Get Deal
Frakoblet

Åpenhetsrapport: Mai 2015

David Wibergh, om Status- og åpenhetsrapporter

Dette er det åtte sammendraget vi publiserer som rapporterer hvor mye trafikk som går gjennom serverne våre, oppetid og trafikkøkninger.

Vi hadde ingen planlagt nedetid i mai. Vi opplevde imidlertid en funksjonsfeil i Malmö på grunn av en liten brann i datasenteret. Det var ingen feil på maskinvaren vår, og vi kom tilbake til normal drift etter 80 minutter. Alle VPN-serverne i Stockholm var tilgjengelige under tjenesteavbruddet.

VPN01 - Malmö

Trafikk (Mbit/s)

VPN01 - Sammanfattning av trafiktoppar i maj

Analyse

VPN01 krypterte og anonymiserte totalt 47,154 GB (46,05 TB) trafikk. Det er en økning på 4.024 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var på 535 Mbps, noe som er 37,5% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var på 294 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN01 under 20,7% av maksimal kapasitet.

VPN01 hadde en oppetid på 99,996% løpet av mai.

VPN02 - Stockholm

Trafikk (Mbit/s)

VPN02 - Sammanfattning av trafiktoppar i maj

Analyse

VPN02 krypterte og anonymiserte totalt 81,142 GB (79,24 TB) trafikk. Det er en økning på 15.335 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var på 709 Mbps, som er 49,8% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var 436 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden VPN02 var under 30,6% av maksimal kapasitet.

VPN02 hadde en oppetid på 100% løpet av mai.

VPN03 - Stockholm

Trafikk (Mbit/s)

VPN03 - Sammanfattning av trafiktoppar i maj

Analyse

VPN03 krypterte og anonymiserte totalt 86,134 GB (84,12 TB) trafikk. Det er en økning på 16 781 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var på 929 Mbps, noe som er 65,2% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var 467 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN03 under 32,8% av maksimal kapasitet.

VPN03 hadde en oppetid på 100% løpet av mai.

VPN04 - Stockholm

Trafikk (Mbit/s)

VPN04 - Sammanfattning av trafiktoppar i maj

Analyse

VPN04 krypterte og anonymiserte totalt 74 542 GB (72,80 TB) trafikk. Det er en økning på 16.769 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var på 714 Mbps, noe som er 50,2% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var 390 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN04 under 27,4% av maksimal kapasitet.

VPN04 hadde en oppetid på 100% løpet av mai.

VPN05 - Stockholm

Trafikk (Mbit/s)

VPN05 - Sammanfattning av trafiktoppar i maj

Analyse

VPN05 krypterte og anonymiserte totalt 327 GB (9,11 TB) trafikk. Dette er en økning på 3.533 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var på 261 Mbps, noe som er 18,3% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var på 83 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN05 under 5,8% av maksimal kapasitet.

VPN05 hadde en oppetid på 100% løpet av mai.

VPN06 - Malmö

Trafikk (Mbit/s)

VPN06 - Sammanfattning av trafiktoppar i maj

Analyse

VPN06 krypterte og anonymiserte totalt 454 GB (28,76 TB) trafikk.

Trafikktoppen var på 556 Mbps, noe som er 39,1% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var 235 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN06 under 16,5% av maksimal kapasitet.

VPN06 hadde en oppetid på 99,996% løpet av mai.

VPN07 - Malmö

Trafikk (Mbit/s)

VPN07 - Sammanfattning av trafiktoppar i maj

Analyse

VPN07 krypterte og anonymiserte totalt 44 679 GB (43,63 TB) trafikk.

Trafikktoppen var på 649 Mbps, noe som er 45,5% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var 279 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN07 under 19,59% av maksimal kapasitet.

VPN07 hadde en oppetid på 100% løpet av mai.

VPN08 - Malmö

Trafikk (Mbit/s)

VPN08 - Sammanfattning av trafiktoppar i maj

Analyse

VPN08 krypterte og anonymiserte totalt 46 921 GB (45,82 TB) trafikk.

Trafikktoppen var på 522 Mbps, som er 36,7% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var 291 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN08 under 20,4% av maksimal kapasitet.

VPN08 hadde en oppetid på 100% løpet av mai.

WEB01 - Falun

Oppetid (%)

WEB01 - Sammanfattning av upptid i maj

WEB01 hadde en oppetid på 99,52% i mai, noe som resulterte i en total nedetid på 208 minutter.

Nedetiden skyldtes at ISP-en som opererer WEB01 og SQL01 hadde strømbrudd i datahallen. Dessverre startet ikke UPS-en deres på grunn av en feil, men de har rettet feilen, noe som betyr at fremtidige korte strømbrudd ikke vil føre til nedetid.

SQL01 - Falun

Oppetid (%)

SQL01 - Sammanfattning av upptid i maj

SQL01 hadde en oppetid på 99,55% i mai, noe som resulterte i en total nedetid på 411 minutter.

Nedetiden skyldtes at ISP-en som opererer WEB01 og SQL01 hadde strømbrudd i datahallen. Dessverre startet ikke UPS-en deres på grunn av en feil, men de har rettet feilen, noe som betyr at fremtidige korte strømbrudd ikke vil føre til nedetid.

SQL02 - Falkenberg

Oppetid (%)

SQL02 - Sammanfattning av upptid i maj

SQL02 hadde en oppetid på 99,99% i mai, noe som resulterte i en nedetid på 6 minutter.

Nedetid var på grunn av en oppdatering av MariaDB.

Sammendrag

Våre VPN-servere i mai holdt en oppetid på minst 99,5%. Vi jobber med belastningsbalansering av nettstedet vårt for å sikre at en funksjonsfeil på en webserver ikke forårsaker noe problem med API-en vår.

Trafikken økte 18,9% i mai til 410 TB fra forrige 410 TB i mars.

OVPN fortsetter å vokse raskt. I mai hadde OVPN litt over 2250 kunder, og innen utgangen av mai har OVPN 2600 kunder - en økning på 15,6%!

OVPN vokser hver måned med 10-20%, noe som gjør det klart at vårt store fokus på åpenhet og  sikkerhet er verdsatt og at OVPN er en veldig konkurransedyktig VPN-leverandør.

Selv om OVPN fortsetter å vokse over forventningene, har vi mye kapasitet igjen til å ta inn nye kunder og samtidig sikre høye hastigheter for våre nåværende kunder. Vi er i stand til å håndtere og kryptere 20 Gbit/s i dag - selv om vi vanligvis bare bruker mellom 1,5 og 2,5 Gbit/s.

I tidligere sammendrag har vi nevnt at vi har planlagt utvidelse til flere byer i Sverige. Dessverre har denne utvidelsen avtatt midlertidig, ettersom vi ikke har funnet noen internettleverandør med rimelige priser som kan håndtere vårt trafikkvolum og ønsker en VPN-tjeneste som kunde. Vi planlegger også å fortsette å utvide til flere byer i Sverige, men det vil kreve en lang dialog med internettleverandører.

Ettersom trafikkmengden øker jevnt og vi garanterer at kundene våre ikke overser, har vi begynt å planlegge kjøp av flere servere til våre eksisterende datasentre. På slutten av sommeren vil vi lansere åtte nye servere i Stockholm. Vi vil dermed utvide infrastrukturen vår 100% ved å flytte fra åtte til seksten servere.

I april lanserte vi OVPNbox - et prosjekt som vi helhjertet tror på. Vi sendte første levering av esker i slutten av mai. Bestillinger fortsetter å ankomme, og neste forsendelse sendes innen få dager. Etter det vil vi ha forsinkelse på forsendelser til midten av juli, da noen leverandører av maskinvarekomponenter ikke kan garantere levering i noen uker.

Sommeren har endelig kommet til Sverige. Dette endrer ikke mye for oss på OVPN, ettersom vi vil fortsette å tilby utmerket støtte til våre kunder. Du vil kunne ringe, maile og chatte med oss gjennom hele sommeren.
David Wibergh