matomo

Sommertilbud - Spar :penger + gratis OVPN-t-skjorte når du kjøper abonnement for tre år
Frakoblet

Åpenhetsrapport: September 2015

David Wibergh, om Status- og åpenhetsrapporter

Dette er den tolvte åpenhetssrapporten vi publiserer. Sammendraget viser mengden trafikk som passerer våre servere, oppetid og trafikktopper. OVPN hadde ingen planlagte vedlikehold i september.

Sammendrag

VPN-serverne våre hadde en oppetid på minst 99,5% i september.

Trafikkvolumet økte med 90,2 TB i september fra forrige måned, noe som betyr at det totale trafikkvolumet var 501 TB. Nedenfor er rådata og statistikk for alle servere i løpet av september.

VPN01 - Malmö

Trafikk (Mbit/s)

VPN01 - Sammanfattning av trafiktoppar i september

Analyse

VPN01 krypterte 51 189 GB (49,99 TB)trafikk.
Det er en nedgang på 3 562 GB sammenlignet med forrige måned.

Trafiktoppen var 684 Mbit/s, noe som er 48,0% av maksimal kapasitet.

95-persentilen var 299 Mbit/s, noe som betyr at VPN01 opererte under 95% av 21,0% av sin maksimale kapasitet.

VPN01 hadde en oppetid på 100% løpet av september.

VPN02 - Stockholm

Trafikk(Mbit/s)

VPN02 - Sammanfattning av trafiktoppar i september

Analyse

VPN02 krypterte 113 466 GB (110,81 TB) trafikk, som er en økning på 22 649 GB sammenlignet med forrige måned.

Trafiktoppen var 1260 Mbit/s, noe som er 41% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var 650 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden opererte VPN02 under 21,2% av sin maksimale kapasitet.

VPN02 hadde en oppetid på 100% løpet av september.

VPN03 - Stockholm

Trafikk(Mbit/s)

VPN03 - Sammanfattning av trafiktoppar i september

Analyse

VPN03 krypterte 105243 GB (102,78 TB) trafikk, som er en økning på 12 791 GB sammenlignet med forrige måned.

Trafiktoppen var 1091 Mbit/s, som er 35,5% av maksimal kapasitet.

95-prosentilen var 609 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden opererte VPN03 under 19,8% av sin maksimale kapasitet.

VPN03 hadde en oppetid på 100% løpet av september.

VPN04 - Stockholm

Trafikk(Mbit/s)

VPN04 - Sammanfattning av trafiktoppar i september

Analyse

VPN04 krypterte 90178 GB (88,07 TB) trafikk, som er en nedgang på 35258 GB sammenlignet med forrige måned.

Trafiktoppen var 1010 Mbit/s, som er 32,9% av maksimal kapasitet.

Den 95. persentilen var 542 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden opererte VPN04 under 17,6% av sin maksimale kapasitet.

VPN04 hadde en oppetid på 100% løpet av september.

VPN05 - Stockholm

Trafikk(Mbit/s)

VPN05 - Sammanfattning av trafiktoppar i september

Analyse

VPN05 krypterte 24 085 GB (23,52 TB) trafikk, noe som er en økning på 11 454 GB sammenlignet med forrige måned.

Trafiktoppen var 459 Mbit/s, som er 14,9% av maksimal kapasitet.

Den 95. persentilen var 206 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden opererte VPN05 under 6,7% av sin maksimale kapasitet.

VPN05 hadde en oppetid på 100% løpet av september.

VPN06 - Malmö

Trafikk(Mbit/s)

VPN06 - Sammanfattning av trafiktoppar i september

Analyse

VPN06 krypterte 25 627 GB (25,03 TB) trafikk, som er en nedgang på 8557 GB sammenlignet med forrige måned.

Trafiktoppen var 329 Mbit/s, som er 23,1% av maksimal kapasitet.

Den 95. persentilen var 157 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden opererte VPN06 under 11% av sin maksimale kapasitet.

VPN06 hadde en oppetid på 100% løpet av september.

VPN07 - Malmö

Trafikk(Mbit/s)

VPN07 - Sammanfattning av trafiktoppar i september

Analyse

VPN07 krypterte 55 881 GB (54,57 TB) trafikk, som er en økning på 103 GB sammenlignet med forrige måned.

Trafiktoppen var 634 Mbit/s, som er 44,5% av maksimal kapasitet.

Den 95. persentilen var 338 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden opererte VPN07 under 23,8% av sin maksimale kapasitet.

VPN07 hadde en oppetid på 100% løpet av september.

VPN08 - Malmö

Trafikk(Mbit/s)

VPN08 - Sammanfattning av trafiktoppar i september

Analyse

VPN08 krypterte 47 394 GB (46,28 TB) trafikk, som er en økning på 5 109 GB sammenlignet med forrige måned.

Trafiktoppen var 559 Mbit/s, som er 39,3% av maksimal kapasitet.

Den 95. persentilen var 305 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden opererte VPN08 under 21,4% av sin maksimale kapasitet.

VPN08 hadde en oppetid på 100% løpet av september.

WEB01 - Stockholm

Oppetid (%)

WEB01 - Sammanfattning av upptid i september

WEB01 hadde en oppetid på 99,96% i løpet av september.

SQL01 - Stockholm

Oppetid (%)

SQL01 - Sammanfattning av upptid i september

SQL01 hadde en oppetid på 96,5% i løpet av september.

David Wibergh