matomo

Secure your spring: get 71% off our 2 year plan! Get Deal
Frakoblet

Åpenhetsrapport: Mai 2017

Maximilian Holm, om Status- og åpenhetsrapporter

Dette er den månedlige åpenhetsrapporten for mai 2017. OVPN hadde to planlagte tjenesteavbrudd i løpet av mai måned.

Sammendrag

VPN-serverne våre hadde en oppetid på over 99,5% i løpet av mai måned. Totalt krypterte og anonymiserte OVPN 2105,5 TB data.

I løpet av mai måned mottok vi ingen forespørsler fra myndighetene. Til dags dato har vi aldri gitt ut kundedata til tredjeparter.

Nedenfor er statistikk for trafikk og oppetid fra våre nåværende datasentre.

VPN-servere i Malmö, Sverige

Trafikktopp (Mbit/s)
Malmö – Summary of traffic spikes in May

Link til stort bilde

Analyse

Datasenteret vårt i Malmö har en maksimal kapasitet på 10 Gbit/s. I løpet av mai måned utgjorde trafikkbelastningen i gjennomsnitt 1260 Mbit/s.

Den høyeste trafikktoppen var 2830 Mbit/s, noe som representerer 28,3% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 2010 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden var trafikkbelastningen under 20,1% av maksimal kapasitet.

Totalt ble 423,9 TB data kryptert og anonymisert av VPN-serverne i Malmö.

Malmö datasenter hadde en oppetid på over 99,5% i mai måned.

VPN-servere i Stockholm, Sverige

Trafikktopp (Mbit/s)
Stockholm – Summary of traffic spikes in May

Link til stort bilde

Analyse

I oktober 2016 oppgraderte OVPN kapasiteten i Stockholm fra 10Gbit/s til 20Gbit/s. I løpet av mai måned var trafikkbelastningen i gjennomsnitt 4330 Mbit/s.

Den største registrerte trafikktoppen var 8350 Mbit/s, noe som representerer 41,8% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 6530 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden var trafikkbelastningen under 32,7% av maksimal kapasitet.

Totalt ble 1,5 PB, som betyr 1500 TB data, kryptert og anonymisert av VPN-serverne i Stockholm.

Stockholm datasenter hadde en oppetid på 99,5% i mai måned.

VPN-servere i Frankfurt, Tyskland

Trafikktopp (Mbit/s)
Frankfurt - Summary of traffic spikes in May

Link til stort bilde

Analyse

Datasenteret vårt i Frankfurt har en maksimal kapasitet på 10 Gbit/s. I løpet av mai måned utgjorde imidlertid trafikkbelastningen 285,4 Mbit/s i gjennomsnitt.

Den største registrerte trafikktoppen var 918,4 Mbit/s, noe som representerer 9,2% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 459,5 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden var trafikkbelastningen under 4,6% av maksimal kapasitet.

Totalt ble 95,8 TB data kryptert og anonymisert i Frankfurt datasenter.

Frankfurt hadde en oppetid på 99,5% løpet av mai måned.

VPN-servere i Amsterdam, Nederland

Trafikktopper (Mbit/s)
Amsterdam - Summary of traffic spikes in May

Link til stort bilde

Analyse

Vi distribuerte serverne våre i Amsterdam i desember 2016, og det ble mai den sjette måneden serverne har kjørt. Amsterdam datasenter har en maksimal kapasitet på 3 Gbit/s. Trafikkbelastningen var imidlertid bare 183,9 Mbit/s i gjennomsnitt i mai.

Den største registrerte trafikktoppen var 679,8 Mbit/s, noe som representerer 22,7% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 325,3 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden var trafikkbelastningen under 10,8% av maksimal kapasitet.

Totalt ble 61,7 TB data kryptert og anonymisert i datasenteret i Amsterdam.

Amsterdam hadde en oppetid på 99,5% i mai.

VPN-servere i Toronto, Canada

Trafikktopp (Mbit/s)
Toronto - Summary of traffic spikes in May

Link til stort bilde

Analyse

Vi distribuerte serverne våre i Toronto i desember 2016, og det ble den sjette måneden som serverne har kjørt. Toronto datasenter har en maksimal kapasitet på 3 Gbit/s. Trafikkbelastningen var imidlertid bare 71,8 Mbit/s i gjennomsnitt i mai.

Den største registrerte trafikkøkningen var 254,7 Mbit/s, noe som representerer 8,5% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 123,6 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden var trafikkbelastningen under 4,1% av maksimal kapasitet.

Totalt ble 24,1 TB trafikk kryptert og anonymisert i Toronto datasenter.

Toronto hadde en oppetid på 99,5% i mai.

Nettsted

WEB01 hadde en oppetid på 100% og en gjennomsnittlig responstid på 112,16 ms i mai.

Database

SQL01 hadde en oppetid på 100% og en gjennomsnittlig responstid på 29,04 ms i mai.

Maximilian Holm