matomo

Secure your spring: get 77% off our 2 year plan! Get Deal
Frakoblet

Åpenhetsrapport: Juni 2016

David Wibergh, om Status- og åpenhetsrapporter

Dette er den månedlige åpenhetsrapporten for juni 2016.

OVPN hadde to planlagte tjenesteavbrudd i juni. Vi distribuerte et nytt IPv6-span i løpet av første avbrudd, og vi migrerte til en ny switch under andre avbrudd.

Sammendrag

VPN-serverne våre hadde en oppetid på nesten 100% i løpet av juni. OVPN kryptert og anonymisert 796 TB, som er 77 TB mindre enn vi krypterte i mai.

Andre kvartal 2016 endte med juni, og vi merker at et økende antall internasjonale kunder finner oss. I løpet av første kvartal kom bare 4% av salget fra kunder utenfor Sverige. Dette tallet gikk opp til 15% i løpet av andre kvartal, noe vi er veldig fornøyd med. Vi har også startet forhandlinger med nye datasentre for å finne leverandører som passer våre krav.

De fleste selskaper bremser sin produksjon og utvikling i løpet av sommeren, men det er definitivt ikke tilfelle for oss. Vi øker mengden ressurser vi tildeler for å fortsette og akselrere utviklingen av vår egen OpenVPN-klient, samt OVPNbox.

Nedenfor er statistikk for trafikk og oppetid fra våre nåværende datasentre.

VPN-servere i Malmö, Sverige

Trafikktopper (Mbit/s)

Malmö – Summary of traffic spikes

Link til bilde

Analyse

Datasenteret vårt i Malmö har en maksimal kapasitet på 10 Gbit/s. I løpet av juni utgjorde imidlertid trafikkbelastningen 512 Mbit/s i gjennomsnitt.

Den høyeste trafikktoppen var ** 1130 Mbit/s**, noe som representerer ** 11,3% av maksimal kapasitet**. Den 95. persentilen endte på ** 841 Mbit/s**, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 8,4% av maksimal kapasitet i 95% av tiden.

Totalt ble 166 TB av trafikk kryptert og anonymisert av VPN-serverne i Malmö.

Malmö datasenter hadde en oppetid på 100% løpet av juni.

VPN-servere i Stockholm, Sverige

Trafikktopper (Mbit/s)

Stockholm – Summary of traffic spikes in June

Link til stort bilde

Analyse

Datasenteret vårt i Stockholm har en maksimal kapasitet på 10 Gbit/s. I løpet av juni var den gjennomsnittlige trafikkbelastningen imidlertid 1900 Mbit/s.

Den største registrerte trafikktoppen var 3850 Mbit/s, noe som representerer 38,5% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen landet på ** 3000 Mbit/s**, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 30,0% av maksimal kapasitet 95% av tiden.

Totalt ble 615 TB trafikk kryptert og anonymisert av serverne i Stockholm.

Datasenteret i Stockholm hadde en oppetid på 100% i juni.

VPN-servere i Frankfurt, Tyskland

Trafikktopper (Mbit/s)

Frankfurt – Summary of traffic spikes in June

Link til større bilde

Analyse

Vi distribuerte våre servere i Frankfurt 31. januar, noe som betyr at juni er den femte hele måneden serverne har kjørt. Frankfurt datasenter har en maksimal kapasitet på 10 Gbit/s. Imidlertid var trafikkbelastningen bare 46 Mbit/s i gjennomsnitt i juni.

Den største registrerte trafikktoppen var 313 Mbit/s, noe som representerer 3,1% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen landet på 111 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 1,11% av maksimal kapasitet i 95% av tiden.

Da serverne i Frankfurt nylig ble distribuert, var trafikkmengden betydelig lavere enn for våre andre datasentre. Totalt ble bare 15 TB trafikk kryptert og anonymisert i datasenteret i Frankfurt.

Frankfurt hadde en oppetid på 100% i juni.

Nettsted

WEB01 hadde en oppetid på nesten 100% i juni. Nedetiden skjedde under vårt planlagte serviceavbrudd.

Database

SQL01 hadde en oppetid på nesten 100% i juni. Nedetiden skjedde under vårt planlagte serviceavbrudd.

David Wibergh