matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription
Frakoblet

Åpenhetsrapport: Januar 2017

Maximilian Holm, om Status- og åpenhetsrapporter

Dette er den månedlige åpenhetsrapporten for januar 2017. OVPN hadde tre ikke-planlagte avbrudd og en planlagt avbrudd i løpet av januar måned.

Sammendrag

VPN-serverne våre hadde en oppetid på over 99,5% i løpet av januar. Totalt krypterte og anonymiserte OVPN 2031 TB, noe som er litt mindre enn forrige måned.

I løpet av januar måned mottok vi ingen forespørsler fra myndighetene. Til dags dato har vi aldri gitt ut kundedata til en tredjepart.

Nedenfor er statistikk for trafikk og oppetid fra våre nåværende datasentre. Det tomme spalten i grafene var forårsaket av at overvåkingssystemet var nede en stund. Ingen faktisk servernedetid fant sted.

VPN-servere i Malmö, Sverige

Trafikktopp (Mbit/s)
Malmö – Summary of traffic spikes in January

Link til stort bilde

Analyse

Datasenteret vårt i Malmö har en maksimal kapasitet på 10 Gbit/s. I løpet av januar måned utgjorde imidlertid trafikkbelastningen i gjennomsnitt 1270 Mbit/s.

Den høyeste trafikktoppen var 2840 Mbit/s, noe som er 28,4% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 2090 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 20,9% av maksimal kapasitet 95% av tiden.

Totalt ble 424 TB trafikk kryptert og anonymisert av VPN-serverne i Malmö.

Malmö datasenter hadde en oppetid på 99,5% i januar måned.

VPN-servere i Stockholm, Sverige

Trafikktopp (Mbit/s)
Stockholm – Summary of traffic spikes in January

Link til stort bilde

Analyse

OVPN oppgraderte kapasiteten i Stockholm i løpet av oktober fra 10Gbit/s til 20Gbit/s. I løpet av januar måned var den gjennomsnittlige trafikkbelastningen 4340 Mbit/s.

Den største registrerte trafikktoppen var 8110 Mbit/s, noe som representerer 40,6% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen landet på 6470 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 32,4% av maksimal kapasitet 95% av tiden.

Totalt ble 1,45 PB, som betyr 1450 TB trafikk ble kryptert og anonymisert av VPN-serverne i Stockholm.

Datasenteret i Stockholm hadde en oppetid på 99,5% i januar måned.

VPN-servere i Frankfurt, Tyskland

Trafikktopp (Mbit/s)
Frankfurt - Summary of traffic spikes in January

Link til stort bilde

Analyse

Vi distribuerte serverne våre i Frankfurt 31. januar, noe som betyr at januar markerer ettårsdagen til serverne. Frankfurt datasenter har en maksimal kapasitet på 10 Gbit/s. Trafikkbelastningen var imidlertid bare 238,1 Mbit/s i gjennomsnitt i januar.

Den største registrerte trafikkøkningen var 784 Mbit/s, noe som representerer 7,8% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 425,7 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 4,3% av maksimal kapasitet i 95% av tiden.

Totalt ble 79,7 TB trafikk kryptert og anonymisert i datasenteret i Frankfurt.

Frankfurt hadde en oppetid på 99,5% i januar.

VPN-servere i Amsterdam, Nederland

Trafikktopp (Mbit/s)
Amsterdam - Summary of traffic spikes in January

Link til stort bilde

Analyse

Vi distribuerte serverne våre i Amsterdam i desember 2016, noe som betyr at januar er den andre måneden serverne har kjørt. Amsterdam datasenter har en maksimal kapasitet på 3 Gbit/s. Trafikkbelastningen var imidlertid bare 169,6 Mbit/s i gjennomsnitt i januar.

Den største registrerte trafikktoppen var 651,2 Mbit/s, noe som representerer 21,7% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 303,9 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 10,1% av maksimal kapasitet 95% av tiden.

Totalt ble 56,8 TB trafikk kryptert og anonymisert i Amsterdam datasenter.

Amsterdam hadde en oppetid på 99,5% i januar.

VPN-servere i Toronto, Canada

Trafikktopp (Mbit/s)
Toronto - Summary of traffic spikes in January

Link til stort bilde

Analyse

Vi distribuerte serverne våre i Toronto i desember 2016, noe som betyr at januar er den andre måneden serverne har kjørt. Datasenteret i Toronto har en maksimal kapasitet på 3 Gbit/s. Trafikkbelastningen var imidlertid bare 60,49 Mbit/s i gjennomsnitt i januar.

Den største registrerte trafikkøkningen var 212,3 Mbit/s, noe som representerer 7,1% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 114,7 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 3,8% av maksimal kapasitet 95% av tiden.

Totalt ble 20,3 TB av trafikk kryptert og anonymisert i Toronto datasenter.

Toronto hadde en oppetid på 99,5% i januar.

Nettsted

WEB01 hadde en oppetid på 99,92%, og en gjennomsnittlig responstid på 68,43 ms i januar.

Database

SQL01 hadde en oppetid på 99,96%, og en gjennomsnittlig responstid på 6,57 ms i januar.

Maximilian Holm