matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription
Frakoblet

Åpenhetsrapport: Juni 2017

David Wibergh, om Status- og åpenhetsrapporter

Dette er den månedlige åpenhetsrapporten for juni 2017. OVPN hadde en planlagt og to ikke-planlagte og tjenesteavbrudd i løpet av juni måned.

Sammendrag

I juni måned hadde VPN-serverne våre en oppetid på over 99,5% i løpet av juni måned. Totalt krypterte og anonymiserte OVPN 1844.6 TB data.

I løpet av juni måned mottok vi ingen forespørsler fra myndighetene. Til dags dato har vi aldri gitt ut kundedata til tredjeparter.

Nedenfor er statistikk for trafikk og oppetid fra våre nåværende datasentre.

VPN-servere i Malmö, Sverige

Trafikktopp (Mbit/s)
Malmö - Summary of traffic spikes in June

Link til stort bilde

Analyse

Datasenteret vårt i Malmö har en maksimal kapasitet på 10 Gbit/s. I løpet av juni måned utgjorde trafikkbelastningen i gjennomsnitt 1110 Mbit/s.

Den høyeste trafikktoppen var 2570 Mbit/s, noe som representerer 25,7% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 1870 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden var trafikkbelastningen under 18,7% av maksimal kapasitet.

Totalt ble 352,8 TB data kryptert og anonymisert av VPN-serverne i Malmö.

Malmö datasenter hadde en oppetid på over 99,5% i juni måned.

VPN-servere i Stockholm, Sverige

Trafikktopp (Mbit/s)

Stockholm – Summary of traffic spikes in June

Link til stort bilde

Analyse

I oktober 2016 oppgraderte OVPN kapasiteten i Stockholm fra 10Gbit/s til 20Gbit/s. I løpet av juni måned var trafikkbelastningen i gjennomsnitt 4230 Mbit/s.

Den største registrerte trafikktoppen var 11960 Mbit/s, noe som representerer 59,8% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 6280 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden var trafikkbelastningen under 31,4% av maksimal kapasitet.

Totalt ble 1,34 PB, som betyr 1340 TB data, kryptert og anonymisert av VPN-serverne i Stockholm.

Stockholm datasenter hadde en oppetid på 99,5% løpet av juni måned.

VPN-servere i Frankfurt, Tyskland

Trafikktopp (Mbit/s)
Frankfurt - Summary of traffic spikes in June

Link til stort bilde

Analyse

Datasenteret vårt i Frankfurt har en maksimal kapasitet på 10 Gbit/s. I løpet av juni måned utgjorde imidlertid trafikkbelastningen 234,3 Mbit/s i gjennomsnitt.

Den største registrerte trafikktoppen var 1290 Mbit/s, noe som representerer 12,9% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 399,2 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden var trafikkbelastningen under 4,0% av maksimal kapasitet.

Totalt ble 74,2 TB data kryptert og anonymisert i Frankfurt datasenter.

Frankfurt hadde en oppetid på 99,5% løpet av juni måned.

VPN-servere i Amsterdam, Nederland

Trafikktopp (Mbit/s)
Amsterdam - Summary of traffic spikes in June

Link til stort bilde

Analyse

Vi distribuerte serverne våre i Amsterdam i desember 2016, noe som gjorde juni til den syvende måneden serverne har kjørt. Amsterdam datasenter har en maksimal kapasitet på 3 Gbit/s. Trafikkbelastningen var imidlertid bare 174,1 Mbit/s i gjennomsnitt i juni.

Den største registrerte trafikktoppen var 634,9 Mbit/s, noe som representerer 21,2% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 313,8 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden var trafikkbelastningen under 10,5% av maksimal kapasitet.

Totalt ble 55,2 TB data kryptert og anonymisert i Amsterdam datasenter.

Amsterdam hadde en oppetid på 99,5% løpet av juni.

VPN-servere i Toronto, Canada

Trafikktopp (Mbit/s)
Toronto - Summary of traffic spikes in June

Link til stort bilde

Analyse

Vi distribuerte serverne våre i Toronto i desember 2016, noe som gjorde juni til den syvende måneden serverne har kjørt. Toronto datasenter har en maksimal kapasitet på 3 Gbit/s. Trafikkbelastningen var imidlertid bare 70,4 Mbit/s i gjennomsnitt i juni.

Den største registrerte trafikkøkningen var 339,8 Mbit/s, noe som representerer 11,3% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 123,6 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden var trafikkbelastningen under 4,1% av maksimal kapasitet.

Totalt ble 22,4 TB trafikk kryptert og anonymisert i Toronto datasenter.

Toronto hadde en oppetid på 99,5% i juni.

Nettsted

WEB01 hadde en oppetid på 99,97%, og en gjennomsnittlig responstid på 82,83 ms i juni.

Database

SQL01 hadde en oppetid på 98,51% og en gjennomsnittlig responstid på 16,95 ms i juni.

David Wibergh