matomo

Secure your spring: get 71% off our 2 year plan! Get Deal
Frakoblet

Åpenhetsrapport: Juli 2016

David Wibergh, om Status- og åpenhetsrapporter

Dette er den månedlige åpenhetsrapporten for juli 2016.

OVPN hadde ingen planlagte eller ikke planlagte tjenesteforstyrrelser i juli.

Sammendrag

VPN-serverne våre hadde en oppetid på nesten 100% i løpet av juli. OVPN krypterte og anonymiserte 871 TB, noe som er en økning fra juni. Juli slo nesten den forrige trafikkrekorden på 873 TB.

Nedenfor er statistikk for trafikk og oppetid fra våre nåværende datasentre.

VPN-servere i Malmö, Sverige

Trafikktopper (Mbit/s)

Malmö – Summary of traffic spikes

Link til stort bilde

Analyse

Datasenteret vårt i Malmö har en maksimal kapasitet på 10 Gbit/s. I løpet av juli utgjorde imidlertid trafikkbelastningen i gjennomsnitt 595 Mbit/s.

Den høyeste trafikktoppen var 1270 Mbit/s, noe som representerer 12,7% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 894 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 8,9% av maksimal kapasitet i 95% av tiden.

Totalt ble 199 TB trafikk kryptert og anonymisert av VPN-serverne i Malmö.

Datasenteret i Malmö hadde en oppetid på 100% i juli.

VPN-servere i Stockholm, Sverige

Trafikktopp (Mbit/s)

Stockholm – Summary of traffic spikes in July

Link til stort bilde

Analyse

Datasenteret vårt i Stockholm har en maksimal kapasitet på 10 Gbit/s. I løpet av juli var imidlertid den gjennomsnittlige trafikkbelastningen 1925 Mbit/s.

Den største registrerte trafikktoppen var 6200 Mbit/s, noe som representerer 30,0% av maksimal kapasitet og skyldtes et innkommende angrep. Hvis dette angrepet tas i betraktning, var den største trafikktoppen 3850 Mbit/s, som er 38,5% av maksimal kapasitet.

Den 95. persentilen landet på 2900 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 29,0% av maksimal kapasitet i 95% av tiden.

Totalt ble 642 TB trafikk kryptert og anonymisert av serverne i Stockholm.

Datasenteret i Stockholm hadde en oppetid på 100% løpet av juli.

VPN-servere i Frankfurt, Tyskland

Trafikktopp (Mbit/s)

Frankfurt – Summary of traffic spikes in July

Link til større bilde

Analyse

Vi distribuerte serverne våre i Frankfurt 31. januar, noe som betyr at juli er den sjette hele måneden serverne har kjørt. Frankfurt datasenter har en maksimal kapasitet på 10 Gbit/s. Imidlertid var trafikkbelastningen bare 85 Mbit/s i gjennomsnitt i juli.

Den største registrerte trafikktoppen var 344 Mbit/s, noe som representerer 3,4% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen landet på 185 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 1,85% av maksimal kapasitet 95% av tiden.

Totalt ble bare 30 TB trafikk kryptert og anonymisert i datasenteret i Frankfurt. Vi vil om kort tid lansere en større internasjonal kampanje siden vi har så mye ubrukt kapasitet i Frankfurt.

Frankfurt hadde en oppetid på 100% i juli.

Nettsted

WEB01 hadde en oppetid på 99,92% og en gjennomsnittlig responstid på 60,54 ms i juli.

Database

SQL01 hadde en oppetid på 99,94% og en gjennomsnittlig responstid på 8,08 ms i juli.

David Wibergh