matomo

Sommertilbud - Spar :penger + gratis OVPN-t-skjorte når du kjøper abonnement for två år
Frakoblet
IP-adresse

44.200.30.73

Internett-leverandør
us

Amazon Data Services NoVa

Ikke sikker

Internett-leverandøren din kan overvåke hva du gjør på nettet.

Åpenhetsrapport: Januar 2015

David Wibergh, om Status- og åpenhetsrapporter

Dette er det fjerde sammendraget vi publiserer som viser mengden trafikk som går gjennom serverne våre, oppetid og trafikkøkninger.

I løpet av januar hadde vi to planlagt vedlikehold for å oppdatere serverne.

Nedetiden som skjedde 9. januar varte i omtrent 30 minutter berørte bare serverne i Stockholm. Nedetid som skjedde 29. januar berørte alle serverne, men varte bare i ett minutt.

VPN01 - Malmö

Trafikktopper (Mbit/s)

VPN01 - Summary of traffic spikes in January

Analyse

VPN01 krypterte og anonymiserte totalt 53 694 GB (52,4 TB) trafikk. Det er en økning på 22 377 GB fra forrige måned.

Topptrafikken var på 596 Mbps, som er 41,9% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var på 318 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN01 under 22,3% av maksimal kapasitet.

VPN01 hadde en oppetid på 99,99% i januar. Siden nedetid kun påvirket serverne i Stockholm, er 99,96% den totale oppetiden.

VPN02 - Stockholm

Trafikktopper (Mbit/s)

VPN02 - Summary of traffic spikes in January

Analyse

I januar krypterte og anonymiserte VPN02 totalt 82 928 GB (81 TB) trafikk, en økning på 37 382 GB sammenlignet med forrige måned.

Topptrafikken for VPN02 var på sitt høyeste 932 Mbps, som er 65,4% av maksimal kapasitet på 1,4 Gbps.

95. persentilen var 465 Mbps , noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN02 under 32,6% av maksimal kapasitet.

VPN02 hadde en oppetid på 99,99% i januar. Tatt i betraktning den planlagte nedetiden vår, ble oppetiden redusert til 99,92%.

VPN03 - Stockholm

Trafikktopper (Mbit/s)

VPN03 - Summary of traffic spikes in January

Analyse

I januar krypterte og anonymiserte VPN03 totalt 73 718 GB (72 TB) trafikk, en økning på 32 245 GB sammenlignet med forrige måned.

Topptrafikken for VPN03 var på 911 Mbps, som er 63,9% av maksimal kapasitet på 1,4 Gbps.

95. persentilen var 447 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN03 under 31,4% av maksimal kapasitet.

VPN03 hadde en oppetid på 99,99% i januar. Tatt i betraktning den planlagte nedetiden vår, ble oppetid redusert til 99,92%.

VPN04 - Stockholm

Trafikktopper (Mbit/s)

VPN04 - Summary of traffic spikes in January

Analyse

I løpet av januar krypterte og anonymiserte VPN04 totalt 66 810 GB (65,2 TB) trafikk, en økning på 13 897 GB sammenlignet med forrige måned.

Trafiktoppen for VPN04 var på sitt høyeste 692 Mbps, som er 48,6% av maksimal kapasitet på 1,4 Gbps.

95-persentilen var 387 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN04 under 27,2% av maksimal kapasitet.

VPN04 hadde en oppetid på 99,99% i januar. Tatt i betraktning den planlagte nedetiden vår, ble oppetid redusert til 99,92%.

VPN05 - Stockholm (Delaware)

Trafikktopper (Mbit/s)

VPN05 - Summary of traffic spikes in January

Analyse

VPN05 er serveren som har amerikanske IP-adresser, og vi tar den i bruk 19. desember 2014.

I januar krypterte og anonymiserte VPN05 totalt 5292 GB (5,2 TB) trafikk.

Topptrafikken for VPN05 var på 296 Mbps, som er 20,8% av maksimal kapasitet på 1,4 Gbps.

95. persentilen var 70 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN05 under 4,9% av maksimal kapasitet.

VPN05 hadde en oppetid på 99,99% i januar. Tatt i betraktning den planlagte nedetiden vår, ble oppetid redusert til 99,92%.

WEB01 - Falun

Oppetid (%)

WEB01 - Summary of uptime in January

WEB01 hadde en oppetid på 99,91% i januar, noe som resulterte i en total nedetid på 38 minutter.

Fordi nedetid var så kort, legger du ikke merke til det i grafen ovenfor fordi grafen inneholder 43 120 datapunkter, hvorav bare 38 hadde en Y-verdi på 0.

SQL01 - Falun

Oppetid (%)

SQL01 - Summary of uptime in January

Vi hadde litt kort nedetid med SQL01 i januar, noe som resulterte i en oppetid på 99,99%. Nedetid for SQL01 i januar var dermed 5 minutter.

Fordi nedetid var så kort, vil du ikke merke det i grafen ovenfor.

SQL02 - Falkenberg

Oppetid (%)

SQL02 - Summary of uptime in January

SQL02 hadde en oppetid på 99,98% i januar, noe som resulterte i en total nedetid på 9 minutter.

Fordi nedetid var så kort, vil du ikke merke det i grafen ovenfor.

Sammendrag

Vi klarte å opprettholde en oppetid på minst 99,5% i januar selv om vi hadde to planlagte vedlikehold. Det er klart at OVPN vokser veldig raskt fordi serverne våre krypterte og anonymiserte så mye som 111,193 GB (108,6 TB) mer enn forrige måned.

Selv om OVPN vokser ganske raskt, er vi ikke i nærheten av vår maksimale kapasitet. Den gjennomsnittlige 95. persentilen for alle servere var 281 Mbps, noe som betyr at 95 prosent var OVPN i 23,2% av maksimal kapasitet.

OVPN har med andre ord mye rom igjen for å hente inn nye kunder, samtidig som det sikrer høye hastigheter for våre nåværende kunder.

David Wibergh