matomo

Installer OpenVPN på Ubuntu via CLI

1. Kjør som superbruker

sudo su

2. Last ned komponenter

apt-get install openvpn unzip

3. Last ned konfigurasjonen du ønsker

4. Skriv inn påloggingsinformasjon

echo "ENDRE TIL BRUKERNAVNET DITT" >> /etc/openvpn/credentials
echo "ENDRE TIL PASSORDET DITT" >> /etc/openvpn/credentials

5. Start OpenVPN og sjekk at alt fungerer

openvpn --config /etc/openvpn/ovpn.conf --daemon

6. Kontroller at tilkoblingen var vellykket

Vent ca. 30 sekunder, og start:

curl https://www.ovpn.com/v2/api/client/ptr

Du bør se noe sånt som:

{"status":true,"ip":"the external ip","ptr":"PTR for the IP address"}

7. Ferdig

Gratulerer! Enheten din er nå beskyttet bak OVPN og kobles automatisk til på nytt. Hvis du har hatt problemer, kan du sende loggfilen (/tmp/openvpn.log) til vår support.