matomo

Åpenhetsrapport: Juni 2015

David Wibergh, om Status- og åpenhetsrapporter

Dette er det niende sammendraget vi publiserer. Sammendraget viser hvor mye trafikk som passerer våre servere, oppetid og trafikktopper. Vi rapporterer også hvor mange kunder vi har og planlegger for den nærmeste fremtiden.

OVPN hadde to planlagte vedlikehold i juni. Vi ble også berørt av global forstyrrelse av Internett som skjedde den 12. juni.

Sammendrag

Våre VPN-servere opprettholdt en oppetid på minst 99,5% i juni.

Trafikken gikk ned med 45 TB i juni fra forrige måned, noe som betyr at det totale trafikkvolumet var 365 TB.

I juni mottok OVPN ytterligere 300 kunder, og det totale antallet ble 2900. Vi forbereder oss også på å vokse veldig mye til høsten.

I løpet av to måneder slipper vi vår egen klient for Windows, Linux og Mac OS X. Vi jobber hardt med klienten og er veldig fornøyde med resultatene. Klienten forenkler prosessen med å bruke OVPN enormt fordi man ikke trenger å gjøre noen spesielle innstillinger. I tillegg til å forenkle bruken av OVPN, har klienten også en rekke funksjoner som styrker sikkerheten og anonymiteten enda mer for våre kunder.

Vi forbereder oss også på en internasjonal utvidelse, som gjøres ved å leie stativskap i andre land i Europa. Disse rackskapene og serverne som er plassert i dem vil ha nøyaktig samme fysiske sikkerhet som datasentrene våre i Sverige. Forhandlinger pågår med flere datasentre og internettleverandører for å finne den beste løsningen for våre behov. Vi har også startet prosessen med å oversette nettstedet til flere språk og forbedre alt innholdet. I forbindelse med dette omskriver vi hele kodebasen til nettstedet i Laravel 5.1.

Som nevnt tidligere, vil infrastrukturen i Stockholm også oppgraderes, noe som gjøres ved å anskaffe flere servere og en ny switch. VPN05 vil snart også bli oppdatert slik at serveren kan tildele både svenske og amerikanske IP-adresser.

Vi har nylig gitt ut diskbildet vårt for OVPNbox som åpen kildekode. Instruksjoner og diskbildet finner du i FAQ. Hvis du ikke har en datamaskin som du kan bruke som eske, kan du kjøpe den fra oss. Imidlertid er det bare ni bokser igjen på lageret - etter det er det helt utsolgt! Hvis du er interessert i å leie eller kjøpe en boks, bør du benytte anledningen ettersom det er de siste boksene vi skal selge i år.

I fremtiden jobber vi med å balansere belastningen på nettsiden for å sikre at nedetid på en web/sql-server ikke gir noen problemer med API-en vår. Løsningen for å sikre et høyt pålitelighetsnivå er strukturert i to separate trinn:

  1. Nettsted- og MariaDB-servere vil snart stå bak en belastningsutjevner. Vi driver også en annen server, noe som betyr at web & sql kjører på tre separate servere i tre forskjellige datasentre. Dette betyr at alle tre serverne må være nede for at VPN-serverne ikke skal kunne autentisere klienter.

  2. Hvis det verste skjer og alle serverne er nede, vil alle VPN-servere tillate hvem som helst å koble til mens vi ikke kan autentisere klienter. Når web- og SQL-servere blir tilgjengelige igjen, blir aktive klienter godkjent på nytt, og 'uautoriserte' vil bli logget av. Dette fungerer for alle tjenester unntatt Public IP fordi serverne ikke vet hvilken IP-adresse de skal tilordne klienten.

Nedenfor er rådata og statistikk for alle servere i juni.

VPN01 - Malmö

Trafikk (Mbit/s)

VPN01 - Summary of traffic peaks in June

Analyse

VPN01 krypterte og anonymiserte totalt 53827 GB (52,56 TB) trafikk. Det er en økning på 6673 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var 635 Mbps, noe som er 44,6% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var 327 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN01 under 22,9% av maksimal kapasitet.

VPN01 hadde en oppetid over 99,5% løpet av juni.

VPN02 - Stockholm

Trafikk (Mbit/s)

VPN02 - Summary of traffic peaks in June

Analyse

VPN02 krypterte og anonymiserte totalt 71.107 GB (69.44 TB) trafikk. Det er en reduksjon på 10.035 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var 865 Mbps, noe som er 60,8% av maksimal kapasitet.

95-persentilen var 429 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN02 under 30,1% av maksimal kapasitet.

VPN02 hadde en oppetid over 99,5% løpet av juni.

VPN03 - Stockholm

Trafikk (Mbit/s)

VPN03 - Summary of traffic peaks in June

Analyse

VPN03 krypterte og anonymiserte totalt 74 374 GB (72,63 TB) trafikk. Det er en nedgang på 11 760 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var 800 Mbps, noe som er 56,2% av maksimal kapasitet.

95-persentilen var 414 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN03 under 29,1% av maksimal kapasitet.

VPN03 hadde en oppetid over 99,5% løpet av juni.

VPN04 - Stockholm

Trafikk (Mbit/s)

VPN04 - Summary of traffic peaks in June

Analyse

VPN04 krypterte og anonymiserte totalt 58,612 GB (57,24 TB) trafikk. Det er en reduksjon på 15,930 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var 678 Mbps, noe som er 47,6% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var 324 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN04 under 22,7% av maksimal kapasitet.

VPN04 hadde en oppetid over 99,5% løpet av juni.

VPN05 - Stockholm

Trafikk (Mbit/s)

VPN05 - Summary of traffic peaks in June

Analyse

VPN05 krypterte og anonymiserte totalt 10 367 GB (10,12 TB) trafikk. Det er en økning på 1040 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var 373 Mbps, noe som er 26,2% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var på 109 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN05 under 7,67% av maksimal kapasitet.

VPN05 hadde en oppetid over 99,5% løpet av juni.

VPN06 - Malmö

Trafikk (Mbit/s)

VPN06 - Summary of traffic peaks in June

Analyse

VPN06 krypterte og anonymiserte totalt 776 GB (33,96 TB) trafikk. Det er en økning på 5.322 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var 713 Mbps, som er 50,1% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var 258 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN06 under 18,1% av maksimal kapasitet.

VPN06 hadde en oppetid over 99,5% i juni.

VPN07 - Malmö

Trafikk (Mbit/s)

VPN07 - Summary of traffic peaks in June

Analyse

VPN07 krypterte og anonymiserte totalt 33656 GB (32,87 TB) trafikk. Det er en nedgang på 11 023 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var 608 Mbps, noe som er 42,6% av maksimal kapasitet.

95-prosentilen var 249 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN07 under 17,50% av maksimal kapasitet.

VPN07 hadde en oppetid over 99,5% løpet av juni.

VPN08 - Malmö

Trafikk (Mbit/s)

VPN08 - Summary of traffic peaks in June

Analyse

VPN08 krypterte og anonymiserte totalt 37.412 GB (36.54 TB) trafikk. Dette er en nedgang på 9 509 fra forrige måned.

Trafikktoppen var 493 Mbps, noe som er 34,7% av maksimal kapasitet.

95-persentilen var 237 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN08 under 16,6% av maksimal kapasitet.

VPN08 hadde en oppetid over 99,5% i løpet av juni.

WEB01 - Falun

Oppetid (%)

WEB01 - Summary of uptime in June

WEB01 hadde en oppetid på 99,76% i juni, noe som resulterte i en total nedetid på 101 minutter.

Nedetid var i stor grad på grunn av det globale strømbruddet, som påvirket tilgangen til serveren. Det var også et problem med webserveren i forbindelse med dette, noe som forlenget strømbruddet.

SQL01 - Falun

Oppetid (%)

SQL01 - Summary of uptime in June

SQL01 hadde en oppetid på 99,94% i juni, noe som resulterte i en total nedetid på 27 minutter.

Nedetid skyldes i stor grad det globale strømbruddet, som påvirket tilgangen til serveren.

SQL02 - Falkenberg

Oppetid (%)

SQL02 - Summary of uptime in June

SQL02 hadde en oppetid på 98,60% i juni, noe som resulterte i en total nedetid på 585 minutter.

Nedetiden skjedde fordi datasenteret der SQL02 er lokalisert, hadde en lang funksjonsfeil som påvirket driften av serveren.

David Wibergh