matomo

Sommertilbud - Spar :penger + gratis OVPN-t-skjorte når du kjøper abonnement for tre år
Frakoblet

Åpenhetsrapport: Oktober 2015

David Wibergh, om Status- og åpenhetsrapporter

Dette er det trettende sammendraget vi publiserer. Sammendraget viser hvor mye trafikk som passerer våre servere, oppetid og trafikktopper.

OVPN hadde ett planlagt vedlikehold i oktober relatert til VPN05.

Sammendrag

Våre VPN-servere opprettholdt en oppetid på minst 99,5% i oktober.

Trafikken økte med 27,99 TB i oktober fra forrige måned, noe som betyr at det totale trafikkvolumet var 529 TB.

I oktober mottok OVPN ytterligere 400 kunder, med et totalt antall på 4400,

Nedenfor er rådata og statistikk for alle servere i løpet av oktober.

VPN01 - Malmö

Trafikk (Mbit/s)

VPN01 - Summary of traffic peaks in October

Analyse

VPN01 krypterte og anonymiserte totalt 56 040 (54,73 TB) trafikk. Det er en økning på 4851 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var 640 Mbps, som er 44,9% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var 344 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN01 under 24,2% av maksimal kapasitet.

VPN01 hadde en oppetid på 100% løpet av oktober.

VPN02 - Stockholm

Trafikk (Mbit/s)

VPN02 - Summary of traffic peaks in October

Analyse

VPN02 krypterte og anonymiserte totalt 94 469 GB (92,25 TB) trafikk. Det er en reduksjon på 18.997 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var 2313 Mbps, som er 75,3% av maksimal kapasitet siden vi oppgraderte nettverkskortet på serveren.

95. persentilen var 534 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden VPN02 var under 17,4% av maksimal kapasitet.

VPN02 hadde en oppetid på 100% løpet av oktober.

VPN03 - Stockholm

Trafikk (Mbit/s)

VPN03 - Summary of traffic peaks in October

Analyse

VPN03 krypterte og anonymiserte totalt 103 899 GB (101,46 TB) trafikk. Det er en nedgang på 1334 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var 1027 Mbps, som er 33,4% av maksimal kapasitet siden vi oppgraderte nettverkskortet på serveren.

95-prosentilen var 598 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN03 under 19,5% av maksimal kapasitet.

VPN03 hadde en oppetid på 100% løpet av oktober.

VPN04 - Stockholm

Trafikk (Mbit/s)

VPN04 - Summary of traffic peaks in October

Analyse

VPN04 krypterte og anonymiserte totalt 91.035 GB (88.07 TB) trafikk. Det er en økning på 857 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var 2244 Mbps, som er 73,0% av maksimal kapasitet siden vi oppgraderte nettverkskortet på serveren.

95. persentilen var 491 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN04 var under 16,0% av maksimal kapasitet.

VPN04 hadde en oppetid på 100% løpet av oktober.

VPN05 - Stockholm

Trafikk (Mbit/s)

VPN05 - Summary of traffic peaks in October

Analyse

VPN05 kryptert og anonymisert total 47670 GB (46,55 TB) trafikk. Det er en økning på 23 585 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var 835 Mbps, som er 27,2% av maksimal kapasitet siden vi oppgraderte nettverkskortet på serveren.

95. persentilen var 377 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN05 under 12,3% av maksimal kapasitet.

VPN05 hadde en oppetid på 99,98% løpet av oktober, noe som betyr at den var utilgjengelig i syv minutter.

VPN06 - Malmö

Trafikk (Mbit/s)

VPN06 - Summary of traffic peaks in October

Analyse

VPN06 krypterte og anonymiserte totalt 371 GB (35,57 TB) trafikk. Det er en økning på 8744 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var 409 Mbps, som er 28,7% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var 205 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN06 under 14,4% av maksimal kapasitet.

VPN06 hadde en oppetid på 100% løpet av oktober.

VPN07 - Malmö

Trafikk (Mbit/s)

VPN07 - Summary of traffic peaks in October

Analyse

VPN07 krypterte og anonymiserte totalt 59,662 GB (58,26 TB) trafikk. Det er en økning på 3 781 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var 756 Mbps, som er 53,1% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var 343 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN07 under 24,1% av maksimal kapasitet.

VPN07 hadde en oppetid på 100% løpet av oktober.

VPN08 - Malmö

Trafikk (Mbit/s)

VPN08 - Summary of traffic peaks in October

Analyse

VPN08 krypterte og anonymiserte totalt 576 GB (53,30 TB) trafikk. Det er en økning på 7182 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var 654 Mbps, som er 45,9% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var 330 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN08 under 23,2% av maksimal kapasitet.

VPN08 hadde en oppetid på 100% løpet av oktober.

WEB01 - Stockholm

Oppetid (%)

WEB01 - Summary of uptime in October

WEB01 hadde en oppetid på 99,93% i oktober, noe som resulterte i en total nedetid på 29 minutter.

SQL01 - Stockholm

Oppetid (%)

SQL01 - Summary of uptime in October

SQL01 hadde en oppetid på 99,98% i oktober, noe som resulterte i en total nedetid på 10 minutter.

David Wibergh