matomo

Secure your spring: get 77% off our 2 year plan! Get Deal
Frakoblet

Åpenhetsrapport: September 2016

David Wibergh, om Status- og åpenhetsrapporter

Dette er den månedlige åpenhetsrapporten for september 2016.

OVPN hadde et planlagt tjenesteavbrudd i september.

Sammendrag

Våre VPN-servere hadde en oppetid på nesten 99,5% i løpet av september. OVPN krypterte og anonymiserte 1528 TB, noe som er en økning fra august og ny trafikkrekord. Faktisk representerer det mer enn 50% økning fra forrige rekord.

I løpet av september mottok vi informasjonsforespørsler fra myndigheter i to forskjellige land. I begge tilfeller var informasjonen som ble etterspurt hvilken bruker som hadde en spesifikk IP-adresse på et bestemt tidspunkt. Svaret vårt i begge tilfeller var at vi ikke kan gi slik informasjon, siden vi ikke har noen logger i det hele tatt. Til dags dato har vi aldri gitt ut kundedata til en tredjepart.

Trafikkbelastningen i Stockholm økte betydelig i løpet av september, og vi nådde 72,7% av maksimal kapasitet. Dermed har vi nå startet arbeidet med å øke maksimal kapasitet i Stockholm fra 10 Gbit/s til 20 Gbit/s.

Nedenfor er statistikk for trafikk og oppetid fra våre nåværende datasentre. Det tomme spalten i grafene var forårsaket av at overvåkingssystemet var nede en stund. Ingen faktisk servernedetid fant sted.

VPN-servere i Malmö, Sverige

Trafikktopp (Mbit/s)

Malmö – Summary of traffic spikes in September

Link til stort bilde

Analyse

Datasenteret vårt i Malmö har en maksimal kapasitet på 10 Gbit/s. I løpet av september utgjorde imidlertid trafikkbelastningen i gjennomsnitt 1040 Mbit/s.

Den høyeste trafikkøkningen var 2960 Mbit/s, noe som representerer 29,6% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 1720 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 17,2% av maksimal kapasitet 95% av tiden.

Totalt ble 332 TB trafikk kryptert og anonymisert av VPN-serverne i Malmö.

Datasenteret i Malmö hadde en oppetid på 99,5% i september.

VPN-servere i Stockholm, Sverige

Trafikktopp (Mbit/s)

Stockholm – Summary of traffic spikes in September

Link til stort bilde

Analyse

Datasenteret vårt i Stockholm har en maksimal kapasitet på 10 Gbit/s. I løpet av september var den gjennomsnittlige trafikkbelastningen imidlertid 3550 Mbit/s.

Den største registrerte trafikktoppen var 7270 Mbit/s, noe som representerer 72,7% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 5630 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 56,3% av maksimal kapasitet 95% av tiden.

Totalt ble 1140 TB trafikk kryptert og anonymisert av serverne i Stockholm.

Datasenteret i Stockholm hadde en oppetid på 99,5% september.

VPN-servere i Frankfurt, Tyskland

Trafikktopp (Mbit/s)

Frankfurt – Summary of traffic spikes in September

Link til større bilde

Analyse

Vi distribuerte serverne våre i Frankfurt 31. januar, noe som betyr at september er den 9. hele måneden serverne har kjørt. Frankfurt datasenter har en maksimal kapasitet på 10 Gbit/s. Imidlertid var trafikkbelastningen bare 173 Mbit/s i gjennomsnitt i september.

Den største registrerte trafikktoppen var 624 Mbit/s, noe som representerer 6,2% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 306 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 3,1% av maksimal kapasitet 95% av tiden.

Totalt ble bare 56 TB trafikk kryptert og anonymisert i Frankfurt datasenter.

Frankfurt hadde en oppetid på 99,5% løpet av september.

Nettsted

WEB01 hadde en oppetid på 99,96% og en gjennomsnittlig responstid på 70,77 ms i september.

Database

SQL01 hadde en oppetid på 100% og en gjennomsnittlig responstid på 13,43 ms i september.

David Wibergh