matomo

Best deal of the year - get 77% off our 2-year plan for Black Friday! Get Deal
Frakoblet

Installer OpenVPN for Raspbian

This guide is also available in English, Svenska og Deutsch

Supported versions: Raspbian Buster Lite, Raspbian Buster with desktop

Last updated: 10. februar 2020

1. Oppdater Raspberry Pi

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

2. Installer OpenVPN

sudo apt-get install openvpn unzip

Bruk OVPN hvis sikkerhet er viktig

Ditt personvern og din sikkerhet er hovedfokus i OVPN. Derfor har vi implementert en flerlags sikkerhetsmodell.

Learn more

3. Kontroller at tidssonen er riktig

Kjør kommandoen nedenfor og gå gjennom konfigurasjonsledeteksten for å velge riktig tidssone.

sudo dpkg-reconfigure tzdata

4. Velg region du vil koble til

5. Hev din egen tilgang til root

sudo -i

6. Last ned konfigurasjonsfilen og konfigurer OpenVPN

7. Skriv inn påloggingsinformasjon

echo  "ENDRE TIL BRUKERNAVNET DITT"  >> /etc/openvpn/credentials
echo "ENDRE TIL PASSORDET DITT" >> /etc/openvpn/credentials

8. Start OpenVPN og sjekk at alt fungerer

sudo openvpn --config /etc/openvpn/ovpn.conf --daemon

9. Kontroller at tilkoblingen var vellykket

Vent i omtrent et minutt etter å ha kjørt den siste kommandoen, og kjør deretter:

curl https://www.ovpn.com/v2/api/client/ptr | python -m json.tool

Du bør se noe sånt som:

{"status":true,"ip":"46.227.67.132","ptr":"cliXXX.ovpn.com"}

10. Ferdig

Gratulerer! Nå kjører Raspberry Pi bak OVPN. Raspberry Pi kobles til automatisk når den startes.

Feilsøking

I tilfelle tilkoblingen ikke ble konfigurert riktig da du bekreftet den i forrige trinn, kan du sende oss OpenVPN-loggen slik at vi kan hjelpe deg. Du kan hente den ved å skrive:

sudo -i
cat /tmp/openvpn.log

Du kan også sjekke om OpenVPN kjører riktig ved å skrive:

ps aux | grep openvpn