matomo

Secure your spring: get 77% off our 2 year plan! Get Deal
Frakoblet

Installer OpenVPN for Raspbian

This guide is also available in English, Svenska og Deutsch

Supported versions: Raspbian Buster Lite, Raspbian Buster with desktop

Last updated: 10. februar 2020

1. Oppdater Raspberry Pi

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

2. Installer OpenVPN

sudo apt-get install openvpn unzip

Hvorfor OVPN?

Hindre hackere og myndigheter fra å overvåke dine online aktiviteter. OVPN sørger for at du kan surfe anonymt, trygt og raskt. Vår sterke fysiske sikkerhet sammen med vår solide programvaresikkerhet lar oss garantere en helt loggfri VPN-tjeneste.

Learn more

3. Kontroller at tidssonen er riktig

Kjør kommandoen nedenfor og gå gjennom konfigurasjonsledeteksten for å velge riktig tidssone.

sudo dpkg-reconfigure tzdata

4. Velg region du vil koble til

5. Hev din egen tilgang til root

sudo -i

6. Last ned konfigurasjonsfilen og konfigurer OpenVPN

7. Skriv inn påloggingsinformasjon

echo  "ENDRE TIL BRUKERNAVNET DITT"  >> /etc/openvpn/credentials
echo "ENDRE TIL PASSORDET DITT" >> /etc/openvpn/credentials

8. Start OpenVPN og sjekk at alt fungerer

sudo openvpn --config /etc/openvpn/ovpn.conf --daemon

9. Kontroller at tilkoblingen var vellykket

Vent i omtrent et minutt etter å ha kjørt den siste kommandoen, og kjør deretter:

curl https://www.ovpn.com/v2/api/client/ptr | python -m json.tool

Du bør se noe sånt som:

{"status":true,"ip":"46.227.67.132","ptr":"cliXXX.ovpn.com"}

10. Ferdig

Gratulerer! Nå kjører Raspberry Pi bak OVPN. Raspberry Pi kobles til automatisk når den startes.

Feilsøking

I tilfelle tilkoblingen ikke ble konfigurert riktig da du bekreftet den i forrige trinn, kan du sende oss OpenVPN-loggen slik at vi kan hjelpe deg. Du kan hente den ved å skrive:

sudo -i
cat /tmp/openvpn.log

Du kan også sjekke om OpenVPN kjører riktig ved å skrive:

ps aux | grep openvpn