matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription
Frakoblet

Vilkår for bruk

Generelt

OVPN er en tjeneste som leveres og utvikles av OVPN Integritet AB (556999-4469). OVPN Integritet AB er registrert i Sverige og vil videre bli referert til som "Vi", "Oss", "Vårt" og "OVPN".

Disse betingelsene gjelder mellom brukeren og OVPN. Hensikten med disse vilkårene er å klargjøre vilkårene og forpliktelsene som brukerne har når de bruker OVPN, så vel som forpliktelsene OVPN har overfor sine brukere.

Logger

OVPN logger ikke noen aktivitet av sine brukere. Vennligst se Personvernerklæring for en utvidet informasjon.

Oppetid

OVPN har som mål å holde oppetid på serveren så høy som mulig og har derfor en oppetidsgaranti på 99,5%. Aktive betalende brukere får to minutter for hvert minutt av nedetid som overstiger 0,5% nedetid per kalendermåned.

Abonnementer

Abonnementene er personlige og kan ikke brukes av flere personer. Kontoer kan avsluttes i tilfelle de blir delt.

Abonnementer betales alltid på forhånd og startes så snart OVPN mottar betalingen. Abonnement fornyes automatisk hvis kjøpet utføres med kredittkort eller Paypal. Brukere kan når som helst deaktivere automatisk fornyelse på siden for brukerinnstillinger.

Hvis du er innenfor EU, inkluderer alle oppgitte priser moms for landet brukeren besøker fra. Hvis du er utenfor EU, belastes ingen moms. Besøk denne siden for mer informasjon.

Refusjoner

OVPN har en 10-dagers pengene tilbake-garanti for førstegangskjøp. I samsvar med svensk lov som OVPN opererer under, forbeholder vi oss retten til å nekte refusjon av fornyelseskjøp.

Brukeren må kontakte OVPN via e-post eller live chat innen ti dager etter at den første betalingen er foretatt for at pengene-tilbake-garantien skal være gyldig. Ingen refusjon utføres for kontantbetalinger.

Ulovlige aktiviteter

Brukere kan ikke bruke OVPN for å begå forbrytelser. I tilfelle det er begått en forbrytelse, beholder OVPN full rett til å suspendere den aktuelle kontoen uten refusjon.

Ansvar

OVPN skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller tap av inntekt forårsaket av bruk av våre tjenester.

Endringer

Ingen varsling til brukere er nødvendig hvis det bare gjøres små endringer i avtalen. OVPN vil kontakte alle brukere via e-post hvis det blir gjort dramatiske endringer.

Tvister

Alle tvister som ikke kan løses individuelt mellom OVPN og de involverte parter vil bli løst i svensk domstol.