matomo

Sommertilbud - Spar :penger + gratis OVPN-t-skjorte når du kjøper abonnement for två år
Frakoblet
IP-adresse

3.236.18.161

Internett-leverandør
us

Amazon Data Services NoVa

Ikke sikker

Internett-leverandøren din kan overvåke hva du gjør på nettet.

Åpenhetsrapport: Februar 2017

Maximilian Holm, om Status- og åpenhetsrapporter

Dette er den månedlige åpenhetsrapporten for februar 2017. OVPN hadde ett ikke-planlagt avbrudd og to planlagte avbrudd i løpet av februar måned.

Sammendrag

VPN-serverne våre hadde en oppetid på over 99,5% i løpet av februar. Totalt krypterte og anonymiserte OVPN 1848 TB, noe som er litt mindre enn forrige måned.

I løpet av februar måned mottok vi ingen forespørsler fra myndighetene. Til dags dato har vi aldri gitt ut kundedata til en tredjepart.

Nedenfor er statistikk for trafikk og oppetid fra våre nåværende datasentre. Det tomme spalten i grafene var forårsaket av at overvåkingssystemet var nede en stund. Ingen faktisk servernedetid fant sted.

VPN-servere i Malmö, Sverige

Trafikktopp (Mbit/s)
Malmö – Summary of traffic spikes in February

Link til stort bilde

Analyse

Datasenteret vårt i Malmö har en maksimal kapasitet på 10 Gbit/s. I løpet av februar måned utgjorde imidlertid trafikkbelastningen 1480 Mbit/s i gjennomsnitt.

Den høyeste trafikktoppen var 3270 Mbit/s, noe som er 32,7% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 2420 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 24,2% av maksimal kapasitet 95% av tiden.

Totalt ble 445,7 TB av trafikk kryptert og anonymisert av VPN-serverne i Malmö.

Malmö datasenter hadde en oppetid på 99,5% i februar måned.

VPN-servere i Stockholm, Sverige

Trafikktopp (Mbit/s)
Stockholm – Summary of traffic spikes in February

Link til stort bilde

Analyse

OVPN oppgraderte kapasiteten i Stockholm i løpet av oktober fra 10Gbit/s til 20Gbit/s. I løpet av februar måned var den gjennomsnittlige trafikkbelastningen 4380 Mbit/s.

Den største registrerte trafikktoppen var 8330 Mbit/s, noe som representerer 41,7% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 6680 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 33,4% av maksimal kapasitet 95% av tiden.

Totalt ble 1,32 PB, som betyr at 1320 TB trafikk ble kryptert og anonymisert av VPN-serverne i Stockholm.

Stockholm datasenter hadde en oppetid på 99,5% i februar måned.

VPN-servere i Frankfurt, Tyskland

Trafikktopp (Mbit/s)
Frankfurt - Summary of traffic spikes in February

Link til stort bilde

Analyse

Datasenteret vårt i Frankfurt har en maksimal kapasitet på 10 Gbit/s. I løpet av februar måned utgjorde imidlertid trafikkbelastningen 238,46 Mbit/s i gjennomsnitt.

Den største registrerte trafikktoppen var 838,5 Mbit/s, noe som representerer 8,4% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 461,9 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 4,6% av maksimal kapasitet 95% av tiden.

Totalt sett ble 71,6 TB trafikk kryptert og anonymisert i Frankfurt datasenter.

Frankfurt hadde en oppetid på 99,5% i februar.

VPN-servere i Amsterdam, Nederland

Trafikktopp (Mbit/s)
Amsterdam - Summary of traffic spikes in February

Link til stort bilde

Analyse

Vi distribuerte serverne våre i Amsterdam i desember 2016, noe som betyr at februar er den tredje måneden serverne har kjørt. Amsterdam datasenter har en maksimal kapasitet på 3 Gbit/s. Trafikkbelastningen var imidlertid bare 212,4 Mbit/s i gjennomsnitt i februar.

Den største registrerte trafikkøkningen var 618,7 Mbit/s, noe som representerer 20,6% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 367,2 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 12,2% av maksimal kapasitet 95% av tiden.

Totalt ble 63,8 TB trafikk kryptert og anonymisert i datasenteret i Amsterdam.

Amsterdam hadde en oppetid på 99,5% i februar.

VPN-servere i Toronto, Canada

Trafikktopp (Mbit/s)
Toronto - Summary of traffic spikes in February

Link til stort bilde

Analyse

Vi distribuerte serverne våre i Toronto i desember 2016, noe som betyr at februar er den tredje måneden serverne har kjørt. Toronto datasenter har en maksimal kapasitet på 3 Gbit/s. Trafikkbelastningen var imidlertid bare 60,8 Mbit/s i gjennomsnitt i februar.

Den største registrerte trafikkøkningen var 209,0 Mbit/s, noe som representerer 7,0% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 114,2 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 3,8% av maksimal kapasitet 95% av tiden.

Totalt ble 18,3 TB trafikk kryptert og anonymisert i Toronto datasenter.

Toronto hadde en oppetid på 99,5% i februar.

Nettsted

WEB01 hadde en oppetid på 99,99%, og en gjennomsnittlig responstid på 66,42 ms i februar.

Database

SQL01 hadde en oppetid på 99,99%, og en gjennomsnittlig responstid på 4,71 ms i februar.

Maximilian Holm