matomo

Sommertilbud - Spar :penger + gratis OVPN-t-skjorte når du kjøper abonnement for två år
Frakoblet
IP-adresse

34.236.192.4

Internett-leverandør
us

Amazon Technologies Inc

Ikke sikker

Internett-leverandøren din kan overvåke hva du gjør på nettet.

Åpenhetsrapport: Mars 2018

Maximilian Holm, om Status- og åpenhetsrapporter

Dette er den månedlige åpenhetsrapporten for mars 2018. OVPN hadde tre ikke planlagte tjenesteavbrudd og en planlagt serviceavbrudd i løpet av mars måned.

Sammendrag

I løpet av mars måned hadde VPN-serverne våre en oppetid på over 99,5%. Totalt krypterte OVPN-serverne og anonymiserte 3011,1 TB data.

I løpet av mars måned mottok vi ingen forespørsel fra myndighetene. Til dags dato har vi aldri gitt ut kundedata til myndighetene.

Nedenfor er statistikk for trafikk og oppetid fra våre nåværende datasentre.

VPN-servere i Malmö, Sverige

Trafikktopper (Mbit/s)
Malmö - Summary of traffic spikes in March
Link til stort bilde

Analyse

Datasenteret vårt i Malmö har en maksimal kapasitet på 10 Gbit/s. I løpet av mars måned utgjorde trafikkbelastningen 2410 Mbit/s i gjennomsnitt. I løpet av desember måned la vi til ytterligere tre servere til Malmö datasenteret, noe som økte det totale antallet til sju. I mars la vi til ytterligere åtte servere og er totalt oppe i 15.

Den høyeste trafikktoppen var 5680 Mbit/s, noe som representerer 57,0% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 4170 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen 95% av tiden var under 41,7.% av maksimal kapasitet.

Totalt ble 791,1 TB TB data kryptert og anonymisert av VPN-serverne i Malmö.

Datasenteret i Malmö hadde en oppetid på over 99,5% i mars måned.

VPN-servere i Stockholm, Sverige

Trafikktopper (Mbit/s)
Stockholm – Summary of traffic spikes in March
Link til stort bilde

Analyse

Datasenteret vårt i Stockholm har en maksimal kapasitet på 20 Gbit/s. I løpet av mars måned utgjorde trafikkbelastningen i gjennomsnitt 5900 Mbit/s. 31. januar la vi til ytterligere åtte servere til datasenteret i Stockholm, og det totale antallet er 20 servere.

Den største registrerte trafikktoppen var 15130 Mbit/s, noe som representerer 75,7% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 8580 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden var trafikkbelastningen under 42,9% av maksimal kapasitet.

Totalt ble 1,93 PB, som betyr 1930 TB data, kryptert og anonymisert av VPN-serverne i Stockholm.

Datasenteret i Stockholm hadde en oppetid på 99,5% i mars måned.

VPN-servere i Frankfurt, Tyskland

Trafikktopper (Mbit/s)
Frankfurt - Summary of traffic spikes in March
Link til stort bilde

Analyse

Datasenteret vårt i Frankfurt har en maksimal kapasitet på 3 Gbit/s. I løpet av mars måned utgjorde imidlertid trafikkbelastningen 229,0 Mbit/s i gjennomsnitt.

Den største registrerte trafikktoppen var 887,5 Mbit/s, noe som representerer 29,6% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 413,9 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden var trafikkbelastningen under 13,7% av maksimal kapasitet.

Totalt ble 75,2 TB data kryptert og anonymisert i datasenteret i Frankfurt.

Frankfurt hadde en oppetid på 99,5% i mars måned.

VPN-servere i Amsterdam, Nederland

Trafikktopper (Mbit/s)
Amsterdam - Summary of traffic spikes in March
Link til stort bilde

Analyse

Datasenteret vårt i Amsterdam har en maksimal kapasitet på 3 Gbit/s. I løpet av mars måned utgjorde imidlertid trafikkbelastningen i gjennomsnitt 338,0 Mbit/s.

Den største registrerte trafikktoppen var 1010 Mbit/s, noe som representerer 33,7% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 578,8 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden var trafikkbelastningen under 19,3% av maksimal kapasitet.

Totalt ble 84,7 TB data kryptert og anonymisert i datasenteret i Amsterdam.

Amsterdam hadde en oppetid på 99,5% i mars.

VPN-servere i Toronto, Canada

Trafikktopper (Mbit/s)
Toronto - Summary of traffic spikes in March
Link til stort bilde

Analyse

Datasenteret vårt i Toronto har en maksimal kapasitet på 3 Gbit/s. I løpet av mars måned utgjorde imidlertid trafikkbelastningen i gjennomsnitt 93,0 Mbit/s.

Den største registrerte trafikktoppen var 378,4 Mbit/s, noe som representerer 12,6% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 138,2 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden var trafikkbelastningen under 4,6% av maksimal kapasitet.

Totalt sett ble 30,7 TB trafikk kryptert og anonymisert i datasenteret i Toronto.

Toronto hadde en oppetid på 99,5% i mars.

VPN-servere i Los Angeles, USA

Trafikktopper (Mbit/s)
Los Angeles - Summary of traffic spikes in March
Link til stort bilde

Analyse

Vi distribuerte serverne våre i Los Angeles i august 2017, noe som gjorde mars til den åttende måneden serverne har kjørt. Los Angeles datasenter har en maksimal kapasitet på 3 Gbit/s. Trafikkbelastningen var imidlertid bare 66,8 Mbit/s i gjennomsnitt i mars.

Den største registrerte trafikktoppen var 273,7 Mbit/s, noe som representerer 9,1% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 131,9 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden var trafikkbelastningen under 4,4% av maksimal kapasitet.

Totalt ble 22,0 TB trafikk kryptert og anonymisert i datasenteret i Los Angeles.

Los Angeles hadde en oppetid på 99,5% i mars.

VPN-servere i Miami, USA

Trafikktopper (Mbit/s)
Miami - Summary of traffic spikes in March
Link til stort bilde

Analyse

Vi distribuerte serverne våre i Miami i august 2017, noe som gjorde mars til den åtte måneden serverne har kjørt. Miami datasenter har en maksimal kapasitet på 3 Gbit/s. Trafikkbelastningen var imidlertid bare 31,0 Mbit/s i gjennomsnitt i mars.

Den største registrerte trafikktoppen var 568,1 Mbit/s, noe som representerer 18,9% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 80,4 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden var trafikkbelastningen under 2,7% av maksimal kapasitet.

Totalt ble 10,2 TB trafikk kryptert og anonymisert i datasenteret i Miami.

Miami hadde en oppetid på 99,5% i mars.

VPN-servere i Oslo, Norge

Trafikktopper (Mbit/s)
Oslo - Summary of traffic spikes in March
Link til stort bilde

Analyse

Vi distribuerte serverne våre i Oslo i august 2017, noe som gjorde mars til den åttende måneden serverne har kjørt. Oslo datasenter har en maksimal kapasitet på 3 Gbit/s. Trafikkbelastningen var imidlertid bare 157,3 Mbit/s i gjennomsnitt i mars.

Den største registrerte trafikktoppen var 759,7 Mbit/s, noe som representerer 25,3% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 303,3 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden var trafikkbelastningen under 10,1% av maksimal kapasitet.

Totalt ble 50,3 TB trafikk kryptert og anonymisert i Oslo datasenter.

Oslo hadde en oppetid på 99,5% i mars.

VPN-servere i London, Storbritannia

Trafikktopper (Mbit/s)
London - Summary of traffic spikes in March
Link til stort bilde

Analyse

Vi distribuerte serverne våre i London i januar 2018, og det ble mars den tredje måneden serverne har kjørt. Londons datasenter har en maksimal kapasitet på 3 Gbit/s. Trafikkbelastningen var imidlertid bare 60,8 Mbit/s i gjennomsnitt i mars.

Den største registrerte trafikktoppen var 553,3 Mbit/s, noe som representerer 18,4% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 143,3 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden var trafikkbelastningen under 4,8% av maksimal kapasitet.

Totalt ble 19,9 TB trafikk kryptert og anonymisert i datasenteret i London.

London hadde en oppetid på 99,5% i mars.

Nettsted

WEB01 hadde en oppetid på 99,97%, og en gjennomsnittlig responstid på 31,88 ms i mars.

Database

SQL01 hadde en oppetid på 99,96% og en gjennomsnittlig responstid på 4,58 ms i mars.

Maximilian Holm