matomo

Sommertilbud - Spar :penger + gratis OVPN-t-skjorte når du kjøper abonnement for tre år
Frakoblet

Åpenhetsrapport: Desember 2016

Maximilian Holm, om Status- og åpenhetsrapporter

Dette er den månedlige åpenhetsrapporten for desember 2016. OVPN hadde to ikke-planlagte avbrudd i løpet av desember måned, samt et mindre problem med videresending av porter og API.

Sammendrag

Våre VPN-servere hadde en oppetid på over 99,5% i desember. Totalt krypterte og anonymiserte OVPN 2035 TB, noe som er mer enn trafikken i løpet av november måned, og ny rekord. Det er 153 TB mer enn forrige rekord.

I løpet av desember måned mottok vi ingen forespørsler fra myndighetene. Til dags dato har vi aldri gitt ut kundedata til en tredjepart.

Nedenfor er statistikk for trafikk og oppetid fra våre nåværende datasentre. Det tomme spalten i grafene var forårsaket av at overvåkingssystemet var nede en stund. Ingen faktisk servernedetid fant sted.

VPN-servere i Malmö, Sverige

Trafikktopp (Mbit/s)
Malmö – Summary of traffic spikes in December

Link til stort bilde

Analyse

Datasenteret vårt i Malmö har en maksimal kapasitet på 10 Gbit/s. I løpet av desember måned utgjorde imidlertid trafikkbelastningen 1300 Mbit/s i gjennomsnitt.

Den høyeste trafikktoppen var 3020 Mbit/s, noe som er 30,2% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 2130 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 21,3% av maksimal kapasitet 95% av tiden.

Totalt ble 428 TB trafikk kryptert og anonymisert av VPN-serverne i Malmö.

Datasenteret i Malmö hadde en oppetid på 99,5% i desember måned.

VPN-servere i Stockholm, Sverige

Trafikktopp (Mbit/s)
Stockholm – Summary of traffic spikes in December

Link til stort bilde

Analyse

OVPN oppgraderte kapasiteten i Stockholm i oktober fra 10Gbit/s til 20Gbit/s. I løpet av desember måned var den gjennomsnittlige trafikkbelastningen 4470 Mbit/s.

Den største registrerte trafikkøkningen var 8070 Mbit/s, noe som representerer 40,4% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 6540 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 32,7% av maksimal kapasitet i 95% av tiden.

Totalt ble 1,48 PB, som betyr 1480 TB trafikk, kryptert og anonymisert av VPN-serverne i Stockholm.

Datasenteret i Stockholm hadde en oppetid på 99,5% i desember måned.

VPN-servere i Frankfurt, Tyskland

Trafikktopp (Mbit/s)
Frankfurt - Summary of traffic spikes in December

Link til stort bilde

Analyse

Vi distribuerte serverne våre i Frankfurt 31. januar, noe som betyr at desember er den 11. hele måneden serverne har kjørt. Frankfurt datasenter har en maksimal kapasitet på 10 Gbit/s. Imidlertid var trafikkbelastningen bare 248,8 Mbit/s i gjennomsnitt i desember.

Den største registrerte trafikktoppen var 913 Mbit/s, noe som representerer 9,1% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 417,5 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 4,2% av maksimal kapasitet 95% av tiden.

Totalt ble 82,2 TB trafikk kryptert og anonymisert i datasenteret i Frankfurt.

Frankfurt hadde en oppetid på 99,5% i desember.

VPN-servere i Amsterdam, Nederland

Trafikktopp (Mbit/s)
Amsterdam - Summary of traffic spikes in December

Link til stort bilde

Analyse

Vi distribuerte serverne våre i Amsterdam i løpet av desember måned, noe som betyr at desember er den første måneden serverne har kjørt. Amsterdam datasenter har en maksimal kapasitet på 3 Gbit/s. Trafikkbelastningen var imidlertid bare 123,95 Mbit/s i gjennomsnitt i desember.

Den største registrerte trafikktoppen var 593 Mbit/s, som representerer 19,8% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 277,4 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 9,2% av maksimal kapasitet i 95% av tiden.

Totalt sett ble 35,7 TB trafikk kryptert og anonymisert i datasenteret i Amsterdam.

Amsterdam hadde en oppetid på 99,5% i desember.

VPN-servere i Toronto, Canada

Trafikktopp (Mbit/s)
Toronto - Summary of traffic spikes in December

Link til stort bilde

Analyse

Vi distribuerte serverne våre i Toronto i desember måned, noe som betyr at desember er den første måneden serverne har kjørt. Datasenteret i Toronto har en maksimal kapasitet på 3 Gbit/s. Imidlertid var trafikkbelastningen bare 36,2 Mbit/s i gjennomsnitt i desember.

Den største registrerte trafikkøkningen var 207,9 Mbit/s, noe som representerer 6,9% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 86,2 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 2,9% av maksimal kapasitet i 95% av tiden.

Totaltble 9,2 TB trafikk kryptert og anonymisert i datasenteret i Toronto.

Toronto hadde en oppetid på 99,5% i desember.

Nettsted

WEB01 hadde en oppetid på 100% og en gjennomsnittlig svartid på 60,68 ms i desember.

Database

SQL01 hadde en oppetid på 100%, og en gjennomsnittlig responstid på 5,1 ms i desember.

Maximilian Holm