matomo

Frakoblet

Åpenhetsrapport: oktober 2014

David Wibergh, om Status- og åpenhetsrapporter

OVPN har som mål å være så åpen som mulig overfor våre kunder. Derfor bestemte vi oss for å gjøre rede for ikke bare mengden trafikk som går gjennom serverne våre hver måned, men også for oppetid og trafikktopper på hver server.

Denne oppsummeringen er den første i sitt slag, men absolutt ikke den siste.

VPN01 - Malmö

Trafikktopp (Mbit/s)

VPN01 - Summary of traffic spikes

Trafikkmengde (GB)

VPN01 - Traffic volume summary

Analyse

VPN01 er den serveren som har det laveste forbruket av alle våre VPN-servere. I løpet av oktober krypterte og anonymiserte VPN01 16705 GB (16,3 TB).

Trafikken toppet seg med 318 Mbps, noe som er 31% av maksimal kapasitet.

Den 95. persentilen var bare på 132 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN01 under 12,9% av maksimal kapasitet.

VPN01 hadde en oppetid på 100% i løpet av oktober.

VPN02 - Stockholm

Trafikktopp (Mbit/s)

VPN02 - Summary of traffic spikes

Trafikkmengde (GB)

VPN02 - Traffic volume summary

Analyse

VPN02 ble satt i drift 12. oktober, da vi oppgraderte vår fysiske sikkerhet i Stockholm. I løpet av oktober krypterte og anonymiserte VPN02 totalt 11751 GB (11,5 TB).

VPN02 er tilkoblet med 2x1 Gbit/s, noe som gir en maksimal kapasitet på 2 Gbit/s. På den annen side forventer vi en maksimal kapasitet på 1,4 Gbit/s på grunn av "overhead", og å være på den sikre siden.

Trafikktoppen for VPN02 var på 417 Mbit/s, som er 29% av maksimal kapasitet.

Den 95. persentilen var på 140 Mbit/s, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN02 under 9,8% av maksimal kapasitet.

VPN02 hadde en oppetid på 100% i løpet av oktober.

VPN03 - Stockholm

Trafikktopp (Mbit/s)

VPN03 - Summary of traffic spikes

Trafikkmengde (GB)

VPN03 - Traffic volume summary

Analyser

VPN03 ble satt i drift 12. oktober, da vi oppgraderte vår fysiske sikkerhet i Stockholm. I løpet av oktober krypterte og anonymiserte VPN03 15445 GB (15,1 TB).

VPN03 er tilkoblet med 2x1 Gbit/s, noe som gir en maksimal kapasitet på 2 Gbit/s. På den annen side forventer vi en maksimal kapasitet på 1,4 Gbit/s på grunn av "overhead", og å være på den sikre siden.

Trafikktoppen for VPN03 var på 472 Mbit/s, noe som er 33% av maksimal kapasitet.

Den 95. persentilen var på 189 Mbit/s, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN03 under 13,1% av maksimal kapasitet.

VPN03 hadde en oppetid på 100% i oktober.

VPN04 - Stockholm

Trafikktopp (Mbit/s)

VPN04 - Summary of traffic spikes

Trafikkmengde (GB)

VPN04 - Traffic volume summary

Analyse

VPN04 ble satt i drift 12. oktober, da vi oppgraderte vår fysiske sikkerhet i Stockholm. I løpet av oktober krypterte og anonymiserte VPN04 17194 GB (16,8 TB).

VPN04 er tilkoblet med 2x1 Gbit/s, noe som gir en maksimal kapasitet på 2 Gbit/s. På den annen side forventer vi en maksimal kapasitet på 1,4 Gbit/s på grunn av "overhead", og å være på den sikre siden.

Trafikktoppen for VPN04 var på 449 Mbit/s, som er 31% av maksimal kapasitet.

Den 95. persentilen var 203 Mbit/s, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN04 under 14,2% av maksimal kapasitet.

VPN04 hadde en oppetid på 100% i oktober.

WEB01 - Falun

Oppetid (%)

WEB01 - Uptime summary

Vi hadde noen strømbrudd med WEB01 i løpet av oktober, men vi klarte å ha en oppetid på 99,97% og en gjennomsnittlig responstid på 160 ms. Driftsstansen var totalt 13 minutter.

SQL01 - Falun

Oppetid (%)

SQL01 - Uptime summary

Siden SQL01 er på samme server som WEB01, hadde vi også noen små driftsstanser med SQL01 i løpet av oktober.

Oppetiden var imidlertid bedre, da vi klarte å ha en oppetid på 99,98%, noe som betyr en nedetid på 11 minutter. Latensen på SQL01 var i gjennomsnitt 42ms.

SQL02 - Falkenberg

Oppetid (%)

SQL02 - Uptime summary

SQL02 hadde en oppetid på 100%, og en gjennomsnittlig responstid på 57 ms.

Sammendrag

Vi klarte uten problemer å holde en oppetid på minst 99,5% i løpet av oktober. Det er også tydelig at vi foreløpig ikke er i nærheten av vår maksimale kapasitet, noe som betyr at vi har mye rom for å få inn nye kunder, men også for å sikre høye hastigheter for våre nåværende kunder.

Måling av hastighet og forbruk på serverne gjøres gjennom følgende skript, som kjøres en gang per minutt.

#!/bin/bash
RXPREV=-1
TXPREV=-1
for i in 1 2 3; do
  RX=`cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes`
  TX=`cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes`
  if [ $RXPREV -ne -1 ] ; then
      let BWRX=$RX-$RXPREV
      let BWTX=$TX-$TXPREV
      echo "$BWRX|$BWTX|$RX|$TX"
  fi
  RXPREV=$RX
  TXPREV=$TX
  sleep 1
done

Så vi lagrer absolutt ingen trafikkinformasjon om hva kundene våre gjør for å samle denne rapporten. Vi ser bare på hvor mange byte som har gått gjennom serverne.

David Wibergh