matomo

Secure your spring: get 71% off our 2 year plan! Get Deal
Frakoblet

Åpenhetsrapport: Juli 2017

Maximilian Holm, om Status- og åpenhetsrapporter

Dette er den månedlige åpenhetsrapporten for juli 2017. OVPN hadde to uplanlagte tjenesteavbrudd i løpet av juli måned.

OVPN's transparency report July 2017

Sammendrag

Gjennom juli måned hadde VPN-serverne våre en oppetid på over 99,5%. Totalt krypterte og anonymiserte OVPN-serverne 2157,5 TB data.

I løpet av juli måned mottok vi ingen forespørsler fra myndighetene. Til dags dato har vi aldri gitt ut kundedata til tredjeparter.

Nedenfor er statistikk for trafikk og oppetid fra våre nåværende datasentre.

VPN-servere i Malmö, Sverige

Trafikktopp (Mbit/s)
Malmö - Summary of traffic spikes in July

Link til stort bilde

Analyse

Datasenteret vårt i Malmö har en maksimal kapasitet på 10 Gbit/s. I løpet av juli måned, trafikkbelastningen utgjorde 1200 Mbit/s i gjennomsnitt.

Den høyeste trafikktoppen var 2910 Mbit/s, noe som representerer 29,1% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 1980 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden var trafikkbelastningen under 19,8% av maksimal kapasitet.

Totalt ble 404,1 TB data kryptert og anonymisert av VPN-serverne i Malmö.

Malmö datasenter hadde en oppetid på over 99,5% løpet av juli måned.

VPN-servere i Stockholm, Sverige

Trafikktopp (Mbit/s)

Stockholm – Summary of traffic spikes in July

Link til stort bilde

Analyse

I oktober 2016 oppgraderte OVPN kapasiteten i Stockholm fra 10Gbit/s til 20Gbit/s. I løpet av juli måned var gjennomsnittlig trafikkbelastning 4680 Mbit/s.

Den største registrerte trafikktoppen var 7660 Mbit/s, noe som representerer 38,3% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 6410 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var 95% av tiden under 32,1% av maksimal kapasitet.

Totalt ble 1,57 PB, noe som betyr 1570 TB med data, kryptert og anonymisert av VPN-serverne i Stockholm.

Stockholm datasenter hadde en oppetid på 99,5% i juli måned.

VPN-servere i Frankfurt, Tyskland

Trafikktopp (Mbit/s)
Frankfurt - Summary of traffic spikes in July

Link til stort bilde

Analyse

Datasenteret vårt i Frankfurt har en maksimal kapasitet på 10 Gbit/s. I løpet av juli måned utgjorde imidlertid trafikkbelastningen 226,3 Mbit/s i gjennomsnitt.

Den største registrerte trafikktoppen var 951 Mbit/s, noe som representerer 9,5% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 372,9 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden var trafikkbelastningen under 3,7% av maksimal kapasitet.

Totalt ble 76,0 TB data kryptert og anonymisert i datasenteret i Frankfurt.

Frankfurt hadde en oppetid på 99,5% i juli måned.

VPN-servere i Amsterdam, Nederland

Trafikktopp (Mbit/s)
Amsterdam - Summary of traffic spikes in July

Link til stort bilde

Analyse

Vi distribuerte serverne våre i Amsterdam i desember 2016, noe som gjorde juli til den åttende måneden serverne har kjørt. Amsterdam datasenter har en maksimal kapasitet på 3 Gbit/s. Trafikkbelastningen var imidlertid bare 232,7 Mbit/s i gjennomsnitt i juli.

Den største registrerte trafikktoppen var 638,8 Mbit/s, noe som representerer 21,3% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 371,1 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden var trafikkbelastningen under 12,4% av maksimal kapasitet.

Totalt ble 78,1 TB data kryptert og anonymisert i Amsterdam datasenter.

Amsterdam hadde en oppetid på 99,5% i juli.

VPN-servere i Toronto, Canada

Trafikktopp (Mbit/s)
Toronto - Summary of traffic spikes in July

Link til stort bilde

Analyse

Vi distribuerte serverne våre i Toronto i desember 2016, noe som gjorde juli til den åttende måneden serverne har kjørt. Toronto datasenter har en maksimal kapasitet på 3 Gbit/s. Trafikkbelastningen var imidlertid bare 87,1 Mbit/s i gjennomsnitt i juli.

Den største registrerte trafikktoppen var 373,2 Mbit/s, som representerer 12,4% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 153,6 Mbit/s, noe som betyr at 95% av tiden var trafikkbelastningen under 5,1% av maksimal kapasitet.

Totalt ble 29,3 TB trafikk kryptert og anonymisert i Toronto datasenter.

Toronto hadde en oppetid på 99,5% i juli.

Nettsted

WEB01 hadde en oppetid på 99,99%, og en gjennomsnittlig responstid på 52,78 ms i juli.

Database

SQL01 hadde en oppetid på 100% og en gjennomsnittlig responstid på 2,82 ms i juli.

Maximilian Holm