matomo

Sommertilbud - Spar :penger + gratis OVPN-t-skjorte når du kjøper abonnement for två år
Frakoblet
IP-adresse

34.236.192.4

Internett-leverandør
us

Amazon Technologies Inc

Ikke sikker

Internett-leverandøren din kan overvåke hva du gjør på nettet.

Åpenhetsrapport: April 2017

Maximilian Holm, om Status- og åpenhetsrapporter

Dette er den månedlige åpenhetsrapporten for april 2017. OVPN hadde to planlagte tjenesteavbrudd i løpet av april måned.

Sammendrag

VPN-serverne våre hadde en oppetid på over 99,5% i løpet av april. Totalt kryptert og anonymisert OVPN 2033 TB.

I løpet av april måned mottok vi ingen forespørsler fra myndighetene. Til dags dato har vi aldri gitt ut kundedata til en tredjepart.

Nedenfor er statistikk for trafikk og oppetid fra våre nåværende datasentre. Det tomme gapet i grafene var forårsaket av at overvåkingssystemet var nede en stund i alle tilfeller unntatt ett. Ingen faktisk servernedetid fant sted.

VPN-servere i Malmö, Sverige

Trafikktopp (Mbit/s)
Malmö – Summary of traffic spikes in April

Link til stort bilde

Analyse

Datasenteret vårt i Malmö har en maksimal kapasitet på 10 Gbit/s. I løpet av april måned utgjorde imidlertid trafikkbelastningen 1410 Mbit/s i gjennomsnitt.

Den høyeste trafikktoppen var 3040 Mbit/s, noe som er 30,4% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 2250 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 22,5% av maksimal kapasitet 95% av tiden.

Totalt ble 458,5 TB trafikk kryptert og anonymisert av VPN-serverne i Malmö.

Malmö datasenter hadde en oppetid på 99,5% i april måned.

VPN-servere i Stockholm, Sverige

Trafikktopp (Mbit/s)
Stockholm – Summary of traffic spikes in April

Link til stort bilde

Analyse

OVPN oppgraderte kapasiteten i Stockholm i oktober fra 10Gbit/s til 20Gbit/s. I løpet av april måned var den gjennomsnittlige trafikkbelastningen 4320 Mbit/s.

Den største registrerte trafikktoppen var 8540 Mbit/s, noe som representerer 42,7% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 6310 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 31,6% av maksimal kapasitet 95% av tiden.

Totalt ble 1,4 PB, som betyr 1400 TB trafikk, kryptert og anonymisert av VPN-serverne i Stockholm.

Datasenteret i Stockholm hadde en oppetid på 99,5% i april måned.

VPN-servere i Frankfurt, Tyskland

Trafikktopp (Mbit/s)
Frankfurt - Summary of traffic spikes in April

Link til stort bilde

Analyse

Datasenteret vårt i Frankfurt har en maksimal kapasitet på 10 Gbit/s. I løpet av april måned utgjorde imidlertid trafikkbelastningen 280,6 Mbit/s i gjennomsnitt.

Den største registrerte trafikktoppen var 978,0 Mbit/s, noe som representerer 9,8% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 490,5 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 4,9% av maksimal kapasitet 95% av tiden.

Totalt ble 91,2 TB trafikk kryptert og anonymisert i Frankfurt datasenter.

Frankfurt hadde en oppetid på 99,5% i april.

VPN-servere i Amsterdam, Nederland

Trafikktopp (Mbit/s)
Amsterdam - Summary of traffic spikes in April

Link til stort bilde

Analyse

Vi distribuerte serverne våre i Amsterdam i desember 2016, noe som betyr at april er den femte måneden serverne har kjørt. Amsterdam datasenter har en maksimal kapasitet på 3 Gbit/s. Trafikkbelastningen var imidlertid bare 181,2 Mbit/s i gjennomsnitt i april.

Den største registrerte trafikkøkningen var 644,2 Mbit/s, noe som representerer 21,5% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 329,0 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 11,0% av maksimal kapasitet 95% av tiden.

Totalt ble 60,9 TB trafikk kryptert og anonymisert i Amsterdam datasenter.

Amsterdam hadde en oppetid på 99,5% i april.

VPN-servere i Toronto, Canada

Trafikktopp (Mbit/s)
Toronto - Summary of traffic spikes in April

Link til stort bilde

Analyse

Vi distribuerte serverne våre i Toronto i desember 2016, noe som betyr at april er den femte måneden serverne har kjørt. Toronto datasenter har en maksimal kapasitet på 3 Gbit/s. Trafikkbelastningen var imidlertid bare 67,7 Mbit/s i gjennomsnitt i april.

Den største registrerte trafikktoppen var 413,7 Mbit/s, noe som representerer 13,7% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 120,6 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 4,0% av maksimal kapasitet 95% av tiden.

Totalt ble 22,0 TB trafikk kryptert og anonymisert i Toronto datasenter.

Toronto hadde en oppetid på 99,5% i april.

Nettsted

WEB01 hadde en oppetid på 99,89%, og en gjennomsnittlig responstid på 136,11 ms i april.

Database

SQL01 hadde en oppetid på 99,99%, og en gjennomsnittlig responstid på 63,58 ms i april.

Maximilian Holm