matomo

Secure your spring: get 71% off our 2 year plan! Get Deal
Frakoblet

Åpenhetsrapport: April 2015

David Wibergh, om Status- og åpenhetsrapporter

Dette er det syvende sammendraget vi publiserer som rapporterer hvor mye trafikk som går gjennom serverne våre, oppetid og trafikkøkninger.

Vi hadde en planlagt nedetid løpet av april, og ingen VPN-server opplevde store driftsproblemer. Vi hadde imidlertid problemer med serveren som opererer WEB01 & SQL01, som forårsaket tilkoblingsproblemer i omtrent 7 timer i april.

Etter oppdateringen som ble implementert i løpet av den planlagte nedetiden, var det også et problem for kunder med tilleggstjenesten Public IPv4 som betydde at de ble koblet fra etter 4-6 timer. Det tok oss en stund å rette opp dette problemet, og derfor hadde alle kunder med offentlig IPv4 ekstra tid (14 dager) lagt til kontoene sine.

VPN01 - Malmö

Trafikk (Mbit/s)

VPN01 - Summary of traffic spikes in April

Analyse

VPN01 krypterte og anonymiserte totalt 47,154 GB (46,05 TB)trafikk. Det er en økning på 4.024 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var på 535 Mbps, som er 37,5% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var på 294 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN01 under 20,7% av maksimal kapasitet.

VPN01 hadde en oppetid på 99,996% løpet av april.

VPN02 - Stockholm

Trafikk (Mbit/s)

VPN02 - Summary of traffic spikes in April

Analyse

VPN02 krypterte og anonymiserte totalt 65 807 GB (64,27 TB) trafikk. Det er en nedgang på 14 296 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var på 681 Mbps, noe som er 47,8% av maksimal kapasitet.

95-prosentilen var 416 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN02 under 29,2% av maksimal kapasitet.

VPN02 hadde en oppetid på 99,96% løpet av april.

VPN03 - Stockholm

Trafikk (Mbit/s)

VPN03 - Summary of traffic spikes in April

Analyse

VPN03 krypterte og anonymiserte totalt 69,353 GB (67,73 TB)trafikk. Det er en nedgang på 20,780 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var på 793 Mbps, noe som er 55,7% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var 404 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN03 under 28,4% av maksimal kapasitet.

VPN03 hadde en oppetid på 99,99% løpet av april.

VPN04 - Stockholm

Trafikk (Mbit/s)

VPN04 - Summary of traffic spikes in April

Analyse

VPN04 krypterte og anonymiserte totalt 57 773 GB (56,42 TB) trafikk. Det er en nedgang på 28 267 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var på 814 Mbps, som er 57,2% av maksimal kapasitet.

95-persentilen var 329 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN04 under 23,1% av maksimal kapasitet.

VPN04 hadde en oppetid på 99,99% løpet av april.

VPN05 - Stockholm

Trafikk (Mbit/s)

VPN05 - Summary of traffic spikes in April

Analyse

VPN05 krypterte og anonymiserte totalt 5.794 GB (5.66 TB) trafikk. Dette er en nedgang på 4 388 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var på 369 Mbps, som er 25,9% av maksimal kapasitet.

95-prosentilen var på 72 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden varVPN05 under 5,1% av maksimal kapasitet.

VPN05 hadde en oppetid på 99,98% løpet av april.

VPN06 - Malmö

Trafikk (Mbit/s)

VPN06 - Summary of traffic spikes in April

Analyse

VPN06 krypterte og anonymiserte totalt 657 GB (29,94 TB) trafikk.

Trafikktoppen var på 665 Mbps, noe som er 46,7% av maksimal kapasitet.

95-persentilen var 223 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN06 under 16,4% av maksimal kapasitet.

VPN06 hadde en oppetid på 99,998% løpet av april.

VPN07 - Malmö

Trafikk (Mbit/s)

VPN07 - Summary of traffic spikes in April

Analyse

VPN07 krypterte og anonymiserte totalt 269 GB (37,37 TB) trafikk.

Trafikktoppen var på 520 Mbps, noe som er 36,5% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var 271 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN07 under 19,0% av maksimal kapasitet.

VPN07 hadde en oppetid på 100% i løpet av april

VPN08 - Malmö

Trafikk (Mbit/s)

VPN08 - Summary of traffic spikes in April

Analyse

VPN08 krypterte og anonymiserte totalt 791 GB (36,90 TB) trafikk.

Trafikktoppen var på 602 Mbps, noe som er 42,2% av maksimal kapasitet.

95-persentilen var 272 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN08 under 19,1% av maksimal kapasitet.

VPN08 hadde en oppetid på 100% løpet av april

WEB01 - Falun

Oppetid (%)

WEB01 - Summary of uptime in April

WEB01 hadde en oppetid på 99,00% i april, noe som resulterte i en total nedetid på 418 minutter.

Vi hadde dessverre noen problemer med serveren som opererte WEB01 og SQL01 i april, noe som resulterte i en nedetid som vi langt fra er fornøyd med.

SQL01 - Falun

Oppetid (%)

SQL01 - Summary of uptime in April

SQL01 hadde en oppetid på 99,02% i april, noe som resulterte i en total nedetid på 411 minutter.

SQL02 - Falkenberg

Oppetid (%)

SQL02 - Summary of uptime in April

SQL02 hadde en oppetid på 100% i april, noe som betyr at det ikke forekom noe nedetid i det hele tatt.

Sammendrag

I april hadde våre VPN-servere en oppetid på minst 99,5%. Vi har oppdatert infrastrukturen vår for å minimere problemer når webserveren ikke er tilgjengelig. I løpet av få uker vil vi ytterligere oppdatere infrastrukturen og lastebalansen på nettstedet vårt.

Trafikken økte 13,9% i april til 344 TB fra 302 TB i mars.

OVPN fortsetter å vokse raskt. I mars hadde OVPN litt over 1800 kunder, og innen utgangen av april har OVPN 2250 kunder - en økning på 25%!

Det er fortsatt tydelig at vårt store fokus på åpenhet og sikkerhet er verdsatt, og at OVPN er en veldig konkurransedyktig VPN-leverandør.

Selv om OVPN fortsetter å vokse raskere enn forventet, har vi mye kapasitet igjen for å hente inn nye kunder, samtidig som vi sikrer høye hastigheter for våre nåværende kunder. Vi er i stand til å administrere og kryptere 20 Gbps for tiden - selv om vi vanligvis bare bruker mellom 1,5 og 2 Gbps.

Vi har for tiden åtte servere i drift, og vi planlegger allerede utvidelser til flere byer i Sverige. Forhåpentligvis lykkes vi med å utvide til både Göteborg og Umeå i 2015, men vi er ikke sikre på om vi vil lykkes med begge deler. Forhandlingene med internettleverandører og datasentre går sakte fordi det er mange faktorer som må diskuteres.

I april lanserte vi OVPNbox - et prosjekt som vi har helhjertet tro på. Mange kunder har valgt å kjøpe eller leie OVPNbox fordi det er den enkleste og tryggeste metoden for å beskytte alle enheter i husholdningen.

David Wibergh