matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription
Frakoblet

Åpenhetsrapport: Oktober 2016

David Wibergh, om Status- og åpenhetsrapporter

Dette er den månedlige åpenhetsrapporten for oktober 2016.

OVPN hadde ett planlagt tjenesteavbrudd i oktober. Vi hadde også to ikke planlagte tjenesteavbrudd som forårsaket problemer i omtrent 30 minutter.

Sammendrag

Våre VPN-servere hadde en oppetid på nesten 99,5% i løpet av oktober. OVPN krypterte og anonymiserte 1882 TB, noe som er en økning fra september og en ny trafikkrekord. Vi overskred den forrige trafikkrekorden med 354 TB.

Vi mottok ingen forespørsler fra myndighetene. Vi mottok imidlertid en forespørsel fra et svensk advokatfirma som ønsket informasjon om hvilken bruker som hadde en spesifikk IP-adresse på et bestemt tidspunkt. Vi svarte at vi ikke kan gi slik informasjon, og vi hørte ikke fra dem igjen etter det. Til dags dato har vi aldri gitt ut kundedata til en tredjepart.

Nedenfor er statistikk for trafikk og oppetid fra våre nåværende datasentre. Det tomme spalten i grafene var forårsaket av at overvåkingssystemet var nede en stund. Ingen faktisk servernedetid fant sted.

VPN-servere i Malmö, Sverige

Trafikktopp (Mbit/s)

Malmö – Summary of traffic spikes in October

Link til stort bilde

Analyse

Datasenteret vårt i Malmö har en maksimal kapasitet på 10 Gbit/s. I løpet av oktober utgjorde imidlertid trafikkbelastningen i gjennomsnitt 1370 Mbit/s.

Den høyeste trafikktoppen var 4230 Mbit/s, noe som representerer 42,3% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 2160 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 21,6% av maksimal kapasitet i 95% av tiden.

Totalt ble 458 TB trafikk kryptert og anonymisert av VPN-serverne i Malmö.

Datasenteret i Malmö hadde en oppetid på 99,5% i oktober.

VPN-servere i Stockholm, Sverige

Trafikktopp (Mbit/s)

Stockholm – Summary of traffic spikes in October

Link til stort bilde

Analyse

OVPN oppgraderte kapasiteten i Stockholm fra 10 Gbit/s til 20 Gbit/s. I løpet av oktober var den gjennomsnittlige trafikkbelastningen 4000 Mbit/s.

Den største registrerte trafikktoppen var 7610 Mbit/s, noe som representerer 38,1% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 6010 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 30,1% av maksimal kapasitet i 95% av tiden.

Totalt ble 1,34 PB trafikk kryptert og anonymisert av serverne i Stockholm.

Datasenteret i Stockholm hadde en oppetid på 99,5% i oktober.

VPN-servere i Frankfurt, Tyskland

Trafikktopp (Mbit/s)

Frankfurt – Summary of traffic spikes in October

Link til større bilde

Analyse

Vi distribuerte serverne våre i Frankfurt 31. januar, noe som betyr at oktober er den 9. hele måneden serverne har kjørt. Frankfurt datasenter har en maksimal kapasitet på 10 Gbit/s. Imidlertid var trafikkbelastningen bare 250 Mbit/s i gjennomsnitt i oktober.

Den største registrerte trafikktoppen var 787 Mbit/s, noe som representerer 7,9% av maksimal kapasitet. Den 95. persentilen endte på 433 Mbit/s, noe som betyr at trafikkbelastningen var under 4,3% av maksimal kapasitet 95% av tiden.

Totalt ble bare 56 TB trafikk ble kryptert og anonymisert i Frankfurt datasenter.

Frankfurt hadde en oppetid på 99,5% i oktober.

Nettsted

WEB01 hadde en oppetid på 99,97% og en gjennomsnittlig ** responstid på 63,19 ms i oktober.

Database

SQL01 hadde en oppetid på 100% og en gjennomsnittlig ** responstid på 4,96 ms i oktober.

David Wibergh