matomo

Best deal of the year - get 77% off our 2-year plan for Black Friday! Get Deal
Frakoblet

Åpenhetsrapport: August 2015

David Wibergh, om Status- og åpenhetsrapporter

Dette er det ellevte sammendraget vi publiserer. Sammendraget viser mengden trafikk som passerer våre servere, oppetid og trafikktopper. Sammendraget er forsinket fordi vi har jobbet veldig hardt med klienten i det siste.

OVPN hadde to planlagte vedlikehold i august.

Sammendrag

Våre VPN-servere hadde en oppetid på minst 99,5% i augutst. Tjenesten stabiliserte seg betydelig i løpet av august da vi oppgraderte infrastrukturen i Stockholm, lanserte en ny web & sql-server og to nye DNS-servere. De nye DNS-serverne håndterer i gjennomsnitt 80,9 DNS-forespørsler per sekund, noe som resulterer i 7 millioner forespørsler per dag.

Trafikken økte med 19,9 TB i august fra forrige måned, og samlet trafikkvolum til 428 TB.

Nedenfor er rådata og statistikk for alle servere i løpet av august.

VPN01 - Malmö

Trafikk (Mbit/s)

VPN01 - Summary of traffic peaks in August

Analyse

VPN01 krypterte og anonymiserte totalt 751 GB (53,47 TB) trafikk. Det er en økning på 10.449 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var 617 Mbps, noe som er 43,3% av maksimal kapasitet.

95-persentilen var 324 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN01 under 22,8% av maksimal kapasitet.

VPN01 hadde en oppetid på 100% løpet av august.

VPN02 - Stockholm

Trafikk (Mbit/s)

VPN02 - Summary of traffic peaks in August

Analyse

VPN02 krypterte og anonymiserte totalt 90 817 GB (88,69 TB) trafikk. Det er en økning på 6,015 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var på sitt høyeste 991 Mbps, noe som er 32,3% av maksimal kapasitet siden vi oppgraderte nettverkskortet på serveren.

95-persentilen var 539 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN02 under 17,5% av maksimal kapasitet.

VPN02 hadde en oppetid på 100% løpet av august.

VPN03 - Stockholm

Trafikk (Mbit/s)

VPN03 - Summary of traffic peaks in August

Analyse

VPN03 krypterte og anonymiserte totalt 92 452 GB (90,29 TB) trafikk. Det er en økning på 13457 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var 985 Mbps, noe som er 32,1% av maksimal kapasitet siden vi oppgraderte nettverkskortet på serveren.

95-prosentilen var 533 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN03 under 17,4% av maksimal kapasitet.

VPN03 hadde en oppetid på 100% løpet av august.

VPN04 - Stockholm

Trafikk (Mbit/s)

VPN04 - Summary of traffic peaks in August

Analyse

VPN04 krypterte og anonymiserte totalt 920 GB (53,63 TB) trafikk. Dette er en nedgang på 8,662 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var på 541 Mbps, noe som er 17,6% av maksimal kapasitet siden vi oppgraderte nettverkskortet på serveren.

95. persentilen var på 319 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN04 under 10,4% av maksimal kapasitet.

VPN04 hadde en oppetid på 99,5% løpet av august.

VPN05 - Stockholm

Trafikk (Mbit/s)

VPN05 - Summary of traffic peaks in August

Analyse

VPN05 krypterte og anonymiserte totalt 12,631 GB (12,33 TB) trafikk. Det er en økning på 1716 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var 598 Mbps, noe som er 19,5% av maksimal kapasitet siden vi oppgraderte nettverkskortet på serveren.

95-persentilen var 112 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN05 under 3,6% av maksimal kapasitet.

VPN05 hadde en oppetid over 99,5% løpet av august.

VPN06 - Malmö

Trafikk (Mbit/s)

VPN06 - Summary of traffic peaks in August

Analyse

VPN06 krypterte og anonymiserte totalt 34184 GB (33,38 TB) trafikk. Det er en nedgang på 18 324 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var 564 Mbps, noe som er 39,6% av maksimal kapasitet.

95-persentilen var på 240 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN06 under 16,9% av maksimal kapasitet.

VPN06 hadde en oppetid på 100% løpet av august.

VPN07 - Malmö

Trafikk (Mbit/s)

VPN07 - Summary of traffic peaks in August

Analyse

VPN07 krypterte og anonymiserte totalt 55 778 GB (54,47 TB) trafikk. Det er en økning på 15 761 GB fra forrige måned.

Trafikktoppen var 635 Mbps, noe som er 44,6% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var 325 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN07 under 22,8% av maksimal kapasitet.

VPN07 hadde en oppetid på 100% løpet av august.

VPN08 - Malmö

Trafikk (Mbit/s)

VPN08 - Summary of traffic peaks in August

Analyse

VPN08 krypterte og anonymiserte totalt 42 285 GB (48,97 TB) trafikk. Dette er en økning på 7859 fra forrige måned.

Trafikktoppen var 568 Mbps, noe som er 39,9% av maksimal kapasitet.

95. persentilen var 284 Mbps, noe som betyr at 95 prosent av tiden var VPN08 under 20,4% av maksimal kapasitet.

VPN08 hadde en oppetid på 100% løpet av august.

WEB01 - Falkenberg

Oppetid (%)

WEB01 - Summary of uptime in August

WEB01 hadde en oppetid på 99,88% i august, noe som resulterte i en total nedetid på 50 minutter.

SQL01 - Falkenberg

Oppetid (%)

SQL01 - Summary of uptime in August

I følge Monitis hadde SQL01 en oppetid på 99,15% i august, noe som ville resultere i en total nedetid på 367 minutter.

David Wibergh