matomo

Spara $264 + kostnadsfri OVPN-tshirt vid köp av treårsabonnemang
Frånkopplad
IP-adress

3.238.118.80

Internetleverantör
us

Amazon Data Services NoVa

Oskyddad

Din internetleverantör kan avlyssna vad du gör på nätet.

Transparensrapport: Mars 2015

David Wibergh, om Driftinformation & transparensrapporter

Det här är den sjätte sammanfattningen vi publicerar som redovisar mängden trafik som passerar våra servrar, upptid och trafiktoppar.

Vi hade inga planerade driftstopp under mars och ingen server upplevde några driftproblem. Vår hemsida gick däremot ner 20 minuter den 28:e mars vilket orsakade anslutningsproblem för personer under den tiden.

Den 13:e mars lanserade vi fyra nya servrar i Malmö. Dessa servrar kommer inte inkluderas i sammanfattningen eftersom de inte var i produktion under hela månaden. Den 31:a mars så togs vår gamla server i Malmö (VPN01) ur produktion permanent vilket innebär att migrationen från Excellent Hosting till Bredband2 är helt avklarad. VPN01 inkluderas i sammanfattningen eftersom servern var i produktion samtliga dagar i mars.

VPN01 - Malmö

Trafiktoppar (Mbit/s)

VPN01 - Sammanfattning av trafiktoppar i mars

Analys

VPN01 krypterade och anonymiserade totalt 43 130 GB (42,12 TB) trafik. Det är en minskning från föregående månad eftersom vi ville omdirigera användare till att använda den nya VPN01 istället.

Den 13:e mars uppdaterade vi därför DNS-inställningarna för vpn01.prd.malmo.ovpn.com till den nya IP-adressen.

Trafiktoppen var som högst 707 Mbit/s, vilket är 69,0% av maxkapaciteten.

95:e percentilen låg på 377 Mbit/s, vilket betyder att 95 procent av tiden låg VPN01 under 36,9% av maxkapacitet.

VPN01 hade en upptid på 100% under mars. Denna server togs ur produktion den 31:a mars. Samtliga framtida sammanfattningar kommer att diskutera den nya VPN01 som finns i Marinen i Malmö.

VPN02 - Stockholm

Trafiktoppar (Mbit/s)

VPN02 - Sammanfattning av trafiktoppar i mars

Analys

VPN02 krypterade och anonymiserade totalt 80 103 GB (78,23 TB) trafik. Det är en ökning på 2 370 GB från föregående månad.

Trafiktoppen var som högst 816 Mbit/s, vilket är 57,3% av maxkapaciteten.

95:e percentilen låg på 449 Mbit/s, vilket betyder att 95 procent av tiden låg VPN02 under 31,5% av maxkapacitet.

VPN02 hade en upptid på 100% under mars.

VPN03 - Stockholm

Trafiktoppar (Mbit/s)

VPN03 - Sammanfattning av trafiktoppar i mars

Analys

VPN03 krypterade och anonymiserade totalt 90 133 GB (88,02 TB) trafik. Det är en ökning på 21 912 GB från föregående månad.

Trafiktoppen var som högst 833 Mbit/s, vilket är 58,5% av maxkapaciteten.

95:e percentilen låg på 479 Mbit/s, vilket betyder att 95 procent av tiden låg VPN03 under 33,7% av maxkapacitet.

VPN03 hade en upptid på 100% under mars.

VPN04 - Stockholm

Trafiktoppar (Mbit/s)

VPN04 - Sammanfattning av trafiktoppar i mars

Analys

VPN04 krypterade och anonymiserade totalt 86 040 GB (84,02 TB) trafik. Det är en ökning på 9 507 GB från föregående månad.

Trafiktoppen var som högst 903 Mbit/s, vilket är 63,4% av maxkapaciteten.

95:e percentilen låg på 463 Mbit/s, vilket betyder att 95 procent av tiden låg VPN04 under 32,5% av maxkapacitet.

VPN04 hade en upptid på 100% under mars.

VPN05 - Stockholm

Trafiktoppar (Mbit/s)

VPN05 - Sammanfattning av trafiktoppar i mars

Analys

VPN05 krypterade och anonymiserade totalt 10 182 GB (9,94 TB) trafik. Det är en ökning på 2 650 GB från föregående månad.

Trafiktoppen var som högst 283 Mbit/s, vilket är 19,9% av maxkapaciteten.

95:e percentilen låg på 108 Mbit/s, vilket betyder att 95 procent av tiden låg VPN05 under 7,6% av maxkapacitet.

VPN05 hade en upptid på 99,98% under mars.

WEB01 - Falun

Upptid (%)

WEB01 - Sammanfattning av upptid i mars

WEB01 hade en upptid på 99,94% i mars, vilket resulterade i en total nedtid på 24 minuter.

SQL01 - Falun

Upptid (%)

SQL01 - Sammanfattning av upptid i mars

SQL01 hade en upptid på 99,998% i mars, vilket resulterade i en total nedtid på 1 minut.

SQL02 - Falkenberg

Upptid (%)

SQL02 - Sammanfattning av upptid i mars

SQL02 hade en upptid på 100% i mars, vilket betyder att ingen nedtid överhuvudtaget inträffade.

Sammanfattning

Vi lyckades under mars hålla en upptid på minst 99,5%. Trafikmängden ökade väldigt mycket i mars - men eftersom mycket av den trafiken hanterades av våra nya servrar i Malmö är det inte lika tydligt i informationen ovan.

OVPN har hela tiden växt snabbt men mars tar alla rekord. OVPN har över 1800 kunder när detta skrivs. Det är väldigt tydligt att vårt stora fokus på transparens och säkerhet uppskattas och att OVPN är en väldigt konkurrenskraftig VPN-leverantör.

Även fast OVPN växte så pass mycket i mars så har vi väldigt mycket kapacitet kvar för att ta in nya kunder och samtidigt säkerställa höga hastigheter för våra nuvarande kunder. Vi har möjlighet att hantera och kryptera 20 Gbit/s idagsläget - även fast vi oftast endast utnyttjar mellan 1 till 2 Gbit/s.

Vi har i dagsläget åtta servrar i drift och vi håller redan på att planera expansioner till fler städer i Sverige. Vår största prioritet idag är att placera fyra servrar i Göteborg och därefter vill vi placera fyra servrar i Umeå.

Vår förhoppning är att expandera till Göteborg & Umeå under 2015 så att vi kan tillhandahålla ännu snabbare anslutningar för personer som inte bor nära Malmö eller Stockholm.

David Wibergh