matomo

Secure your spring: get 77% off our 2 year plan! Get Deal
Frakoblet

Tele2-kunders personlige informasjon skal avsløres i jakten på piratkopiering

Maximilian Holm, om Personvern på nettet

Tidligere i februar snakket vi om den fornyede jakten på svenske fildelingspirater, og vi spådde at det av forskjellige grunner ville være mer vellykket enn det siste forsøket fra Spridningskollen høsten 2016. Vi nevnte også at vi mistenkte at dommen mot Bredband 2 (Bredbandsbolaget) i februar snart ville føre til at lignende krav blir pålagt alle større internettleverandører i Sverige.

mobilmast

Det virker nå som om vår spådom blir virkelighet ettersom Tele2 nå er den neste Internett-leverandøren som er tvunget til å gi informasjon om sine kunder. Breakit rapporter at det i en dom i Patent- og markedsretten onsdag 8. mars 2017 vil Tele2 bli tvunget til å betale en bot på SEK 200 000, med mindre de oppgir navnene på kunder bak forskjellige IP-adresser til mistenkte fildelere.

Dommen sier at Tele2 pålegges å gi Copyright den gjeldende informasjonen innen en måned etter at domstolens avgjørelse har blitt rettskraftig.

Dette betyr at med mindre Tele2 velger å ikke anke dommen, vil de bli tvunget til å avsløre informasjon om kundene som har brukt de mistenkte IP-adressene. Den nye dommen mot Tele2 gir ytterligere indikasjoner på at det svenske rettssystemets syn på fildeling og anonymitet ser ut til å være i favær av copyright-eierne. Dermed ser det ut til at det bare er et spørsmål om tid før alle svenske internettleverandører blir tvunget til å avsløre informasjon om sine kunder.

Patent- og markedsretten sier videre:

 Opphavsrettsinnehavers interesse i å få tilgang til informasjonen oppveier eventuelle motstridende interesser, inkludert den enkeltes interesse av å være anonym.

Dermed ser det ut til at flere og flere restriksjoner på personlig integritet blir implementert av rettsvesenet og internettleverandørene. Flere og flere mennesker snakker nå om - og ser mot - VPN-tjenester og andre sikkerhetsverktøy for å være anonyme på Internett. Hva kan du forvente deg videre?

Maximilian Holm