matomo

Erbjudande: Spara :money på vår 3 års-prenumeration
Frånkopplad

Tele2-kunders personuppgifter att lämnas ut i jakt på fildelare

Maximilian Holm, om Integritet på nätet

Tidigare under februari berättade vi om den nya jakten på svenska fildelare och att vi förutspådde att den av flera skäl skulle vara mer framgångsrik än det liknande försöket från Spridningskollen under hösten 2016. Vi nämnde också att vi misstänkte att domen mot Bredband 2 (Bredbandsbolaget) i februari inom kort skulle komma att leda till att liknande krav ställs på samtliga stora internetleverantörer i Sverige.

mobilmast

Det verkar nu som att vi börjar se verklighet i vår förutsägelse och Tele2 är nu nästa internetleverantör som måste lämna ut information om sina kunder. Breakit rapporterar nu att Tele2 i en dom i patent- och marknadsdomstolen under onsdag 8/3-2017, tvingas mot vite på 200.000 kronor att ge ut namnet på kunder bakom olika IP-adresser på misstänka fildelare.

I domslutet skrivs det att Tele2 föreläggs att ge Copyright den aktuella informationen inom en månad från det att domstolens beslut har vunnit laga kraft.

Det betyder att Tele2, om de inte väljer att överklaga domen, tvingas ge ut information om kunderna som nyttjat de misstänkta IP-adresserna. Den nya domen mot Tele2 ger fortsatta indikationer på att det Svenska rättsväsendets syn på fildelning och anonymitet tycks ligga i fas med upphovsrättsinnehavarnas. Till synes är det alltså bara en tidsfråga innan samtliga svenska internetleverantörer tvingas ge ut uppgifter om sina kunder.

Patent- och marknadsdomstolen skriver vidare:

Mot denna bakgrund får Copyrights intresse av att få tillgång till informationen anses väga tyngre än eventuella motstående intressen, däribland de enskildas intresse av att förbli anonyma.

Det verkar alltså som att allt fler inskränkningar på den personliga integriteten lättvindigt genomförs av rättsväsendet och internetleverantörer. Allt fler pratar nu om och letar sig till VPN-tjänster och andra säkerhetsverktyg för att förbli anonyma på internet. Vad är att vänta härnäst?

Maximilian Holm