matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription
Frakoblet

OVPN vinner rettskjennelse

David Wibergh, om Kunngjøringer

OVPN har de siste to månedene vært i retten og bekjempet et krav om informasjon fra filmselskaper som var representert av advokatfirmaet The Rights Alliance. Jeg la ut en første artikkel om det i begynnelsen av juli og en oppdatering angående prosessen i august. Gjennom kravet, som kom samtidig som OVPN fylte seks år, har vi stått fast for å beskytte våre kunder.

Vi tok saken meget alvorlig, da den gir presedens når det gjelder loggkrav på svenske VPN-tjenester. I dag fattet patent- og markedsretten en avgjørelse:

For å oppsummere dommen har rettighetsalliansen og deres sikkerhetseksperter ikke vært i stand til å bevise noen svakheter i OVPNs systemer som kan bety at logger blir lagret. OVPN vinner derfor mot informasjonskravet ettersom våre uttalelser og bevis angående vår ingen logg-VPN-policy ikke er motbevist. Filmselskapene må også betale OVPNs advokatsalær som beløper seg til 108 000 SEK (omtrent $12300 i dagens valutakurs).

Vi publiserer hele saken (på svensk), bestående av 56 saksmapper, for nysgjerrig leser.

OVPN er en av svært få VPN-leverandører som ikke har fått påvist krav om logger i retten. OVPN er den eneste svenske VPN-leverandøren som har bevist at ingen logger er lagret.

Fremover

I tillegg til dommen, som vi er begeistret for, reiste retten også et interessant punkt som gjelder alle VPN-tjenester i Sverige. I delen av dommen om OVPNs anmodning om at filmselskapene skal betale våre advokatsalær, sier retten at hver part må dekke sine egne utgifter når en internettleverandør nekter å gi informasjon om en av sine kunder.

Dommen fortsetter deretter og sier at "[den] aktuelle saken ikke kan sidestilles med disse sakene" og derfor kreves det at filmselskapene betaler OVPNs advokatsalær.

Ut fra det tolker vi at retten er enig i at OVPN ikke er en internettleverandør - noe vi har hevdet hele tiden. Derfor gjelder ikke datalagringsdirektivet for OVPN.

Vårt hovedmål er å beskytte folk mot hackere og unngå å bli overvåket online. Vi tror helhjertet at mennesker har rett til å kommunisere privat, enten det er i en fysisk eller en digital verden. Kommunikasjon på nettet skal være like privat som en kommunikasjon i et rom mellom to personer. For å være tydelig: Vi støtter eller oppmuntrer ikke på noen måte til å bruke OVPN til å begå forbrytelser. Det er noe vi er veldig tydelige på i vilkårene for bruk.

OVPN er VPN-tjenesten som skal brukes når personvern er viktig, og vi er overbevist om at personvern alltid betyr noe. Som sådan er hele infrastrukturen vår bygget med personvern og sikkerhet som hovedprinsippene. OVPN logger ikke aktivitet når den er koblet til VPN-tjenesten vår. Derfor vet vi ikke hvem som er koblet til tjenesten vår, hva de gjør eller når de gjorde det.

Som et resultat av denne rettskjennelsen kan kundene våre igjen forsikres om at OVPN tar personvern på alvor.


Merk: Alle sitatene er oversatt fra svensk.

David Wibergh