matomo

Erbjudande: Spara $144 på vår 3 års-prenumeration
Frånkopplad

OVPN vinner informationsföreläggande

David Wibergh, om Nyheter & uttalanden


De senaste två månaderna har OVPN varit i domstol för att bestrida ett informationsföreläggande från filmbolag som har representerats av Rättighetsalliansen. Jag publicerade en initial artikel om det i början av juli och därefter en uppdatering om processen i augusti. Genom hela föreläggandet, som inträffade samtidigt som OVPN fyllde sex år, har vi kämpat för att skydda våra kunder.

Ärendet har tagits extremt seriöst av oss då det är prejudicerande gällande loggningskrav på svenska VPN-tjänster. Idag kom domen från Patent- och Marknadsdomstolen:

För att sammanfatta beslutet, har Rättighetsalliansen och deras säkerhetsexperter inte kunnat bevisa några sårbarheter i OVPN:s system som skulle kunna medföra att loggar sparas. OVPN vinner därmed informationsföreläggandet då våra uttalanden och bevis gällande vår loggningspolicy inte har kunnat motbevisas. Filmbolagen behöver också ersätta OVPN:s rättegångskostnader, vilket landar på 108 000 SEK exkl moms.

Vi publicerar hela informationsföreläggandet, bestående av 56 aktbilagor, för den nyfikne att läsa.

OVPN är en av väldigt få VPN-tjänster som har fått sin loggningspolicy bevisad i domstol. OVPN är en den enda svenska VPN-tjänsten som har bevisat att inga loggar finns sparade.

Fortsättningsvis

Förutom domstolsbeslutet, vilket vi är glada för, så tog domstolen upp en poäng som gäller samtliga VPN-tjänster i Sverige. I avsnittet om OVPN:s yrkande att filmbolagen ska betala våra rättegångskostnader, skriver domstolen att varje part måste betala sina egna rättegångskostnader när en internetleverantörer vägrar att ge ut information om en av sina kunder.

Domstolsbeslutet fortsätter därefter och säger "[i] ärendet är det inte fråga om en situation som kan jämställas" och därmed behöver filmbolagen betala OVPN:s rättegångskostnader.

Från det tolkar vi att domstolen instämmer att OVPN inte är en internetleverantör, vilket vi har argumenterat för genom hela informationsföreläggandet. Således gäller inte datalagringsdirektivet OVPN.

Vårt huvudfokus är att skydda människor från hackare och massövervakning. Vi går mot tider där regeringar, lagligt eller olagligt, avlyssnar sina och andras medborgare på en orimligt stor skala. Vi anser helhjärtat att människor bör uppleva samma integritet oavsett om man talar med en person på internet eller ansikte-mot-ansikte. För att vara tydlig: Vi stödjer inte på något sätt eller förespråkar användning av OVPN för att begå brott. Det är tydligt i våra Allmänna Villkor.

OVPN är VPN-tjänsten att använda när integritet är viktigt, och vi anser helhjärtat att integritet alltid är viktigt. Därmed är hela vår infrastruktur byggt med integritet och säkerhet som nyckelprinciper. Ingen aktivitet loggas när användare är anslutna till OVPN. Vi vet därför inte vem som är ansluten till tjänsten, när personen var ansluten eller vad personen gjorde.

Som ett resultat av informationsföreläggandet kan våra kunder återigen vara säkra på att OVPN tar integritet väldigt seriöst.

David Wibergh