matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription
Frakoblet

OVPN kjemper mot rettskjennelse

David Wibergh, om Kunngjøringer

OVPN mottok en rettskjennelse fra Rights Alliance (RA) i Sverige, som representerte AB Svensk Filmindustri og Nordisk Film A/S. Rights Alliance (RA) ba om informasjon tilknyttet en brukerkonto. De vil vite hvilken bruker som ble tildelt en spesifikk Public IPv4-adresse, på et bestemt tidspunkt. Videre ønsker RA å vite navnet, adressen, betalingsinformasjonen samt hvor lenge den spesifikke brukerkontoen var en betalende abonnent på OVPN. Vi bestrider påbudet.

For å være tydelig kan OVPN ikke gi den etterspurte informasjonen, da det ikke er logger relatert til hvilken kunde historisk sett ble tildelt en spesifikk IP-adresse.


OVPN er den personvernvennlige VPN-leverandøren. Som sådan er hele infrastrukturen vår bygget med personvern og sikkerhet som hovedprinsippene. OVPN logger ikke aktivitet når den er koblet til VPN-tjenesten vår. Derfor vet vi ikke hvem som er koblet til tjenesten vår, hva de gjør eller når de gjør det. Ingenting kan kobles til en konto; det er:

  • ingen loggføring av trafikk
  • ingen logging av tidsstempler
  • ingen logging av DNS-forespørsler
  • ingen logging av IP-adresser
  • ingen logging av MAC-adresser
  • ingen logging av individuelle brukerbåndbreddevolumer

Vi eier hver eneste server som brukes til å kjøre tjenesten vår. Alle VPN-servere kjører uten harddisker - i stedet bruker vi tmpfs-lagring i RAM. Skrivetillatelser for OpenVPN-prosessene er fjernet, så vel som syslogs. Våre VPN-servere støtter ikke fysisk konsolltilgang, tastaturtilgang eller usb-tilgang.


Prosess

Dette kravet har vært ganske interessant, hvor RA først utstedte et krav mot vår ISP i Sverige da de trodde IP-adressen det var snakk om var deres. Etter at RA fikk vite hva whois er, og fikk vite at IP-adressen i virkeligheten er vår, la de inn krav mot OVPN. Vi ble bokstavelig talt varslet om påbudet mot OVPN i en svensk nettavis, da RA hadde brukt en feil postadresse til vårt kontor i kravet, noe som betydde at vi ikke mottok den. Kravet ble først mottatt etter at jeg ringte retten og ba om informasjon.

På grunn av OVPNs forsikring som hjelper til med å dekke saksomkostninger, engasjerte vi umiddelbart advokat for å bekjempe kravet. Siden vi bare fikk to dager til å gi svar, sendte vi inn svaret på onsdag. I samsvar med svenske lover er hele kravet offentlig tilgjengelig (svensk). Svaret vårt er tilgjengelig her (svensk).

Som nevnt flere ganger på nettstedet vårt, fører OVPN ingen logger. Det gjelder for alle tjenester vi tilbyr. Den eneste forskjellen mellom offentlig IPv4 og vår ordinære tjeneste er at for offentlig IPv4 er en spesifikk IP-adresse reservert for en bestemt bruker. Det betyr at OVPN har muligheten til å sjekke hvem en offentlig IPv4-adresse tildeles akkurat nå. Vi kan imidlertid ikke gi noen informasjon om hvem som hadde en spesifikk offentlig IPv4-adresse på en bestemt dato, ettersom brukerne kan endre offentlig IPv4-adresse etter eget ønske, og en annen bruker kan ha brukt den offentlige IPv4-adressen på det tidspunktet.

Vi er helt uenige i Rettighetsalliansens påstander om at vi driver en "illojal tjeneste" som brukes til å omgå lovhåndhevelse. Tvert imot, vi har et bredt spekter av forskjellige kunder, som journalister, advokater, politikere, offentlige etater og forbrukere. For å være helt tydelig: Vi støtter eller oppmuntrer ikke på noen måte til å bruke OVPN til å begå forbrytelser. Det er noe vi er veldig tydelige på i vilkårene for bruk.

Vårt hovedmål er å beskytte folk mot hackere og unngå å bli overvåket online. Vi tror helhjertet at mennesker har rett til å kommunisere privat, enten det er i en fysisk eller en digital verden. Kommunikasjon på nettet skal være like privat som en kommunikasjon i et rom mellom to personer.

Vi står fast.

David Wibergh