matomo

Secure your spring: get 77% off our 2 year plan! Get Deal
Frakoblet

Implementering av Stockholm VPN16 - 12:00 UTC 08.16.2017

Maximilian Holm, om Status- og åpenhetsrapporter

Vi distribuerer en oppdatering på Stockholm VPN16 kl. 12:00 den 16. august. Distribusjonen vil resultere i en umiddelbar frakobling av alle brukere på VPN16 på det tidspunktet. I tilfelle frakobling, kan du bare koble til serveren igjen etter en kort nedetid som anslås til ikke å vare lenger enn 30 sekunder.

Vi distribuerer oppdateringen på en enkelt server i første omgang, slik at vi kan finne ut om noen av endringeene vi har gjort vil øke hastigheten og redusere pakketap på serveren. Hvis testen blir vellykket vil oppdateringen distribueres på alle de andre serverne i nær fremtid.

Maximilian Holm