Allmänna villkor

OVPN ägs och drivs av OVPN Integritet AB. Org nr: 556999-4469


Åldersgräns

Åldersgräns vid köp av tjänster som OVPN tillhandahåller är 18 år. Är du under 18 år krävs målsmans tillåtelse.

Tjänst

OVPN tillhandahåller en anonymiseringstjänst i form av en krypterad VPN tunnel.

Vi använder oss utav en 2048-bit Diffie–Hellman nyckel som en 'HMAC brandvägg', tillsammans med en 1024-bit TLS-nyckel för att säkert genomföra nyckelutbytet under autensieringsfasen. Diffie–Hellman nyckeln tillåter oss att snabbt ignorera datapaket som skickas till oss, vilket delvis skyddar OVPN mot DoS(Denial-of-Service)-attacker. Diffie–Hellman nyckeln minskar även mängden information som skickas från våra servrar till okända klienter.

Betalning

Betalning sker alltid i förskott. OVPN tillhandahåller fem olika betalningsmetoder, i form av Paypal, kortbetalning, swish, bitcoin och kontant. Tjänsten startas för kunden när OVPN skickar ett bekräftelsemejl till kunden på mottagen betalning.

Alla priser som visas på hemsidan är inklusive 25% moms. denna sida för mer information.

Löptid

OVPN erbjuder sina abonnemang med olika tidsperioder. 1 månad (31 dagar), 3 månader (93 dagar) och ett år (366 dagar). Avtalets löptid mellan kunden och OVPN Integritet AB är lika lång som tidsperioden på abonnemanget kunden har köpt.

Personligt abonnemang

Abonnemang som köps från OVPN är personliga och får ej delas med andra personer. Om ett abonnemang används av flera personer kommer abonnemanget att stängas av för kunden.

Ångerrätt

Ångerrätt gäller ej vid köp av digitala varor.
OVPN tillåter däremot kunder att ångra sitt abonnemang om OVPN inte har lyckats att tillhandahålla den utlovade tjänsten.

För abonnemang som har en löptid på 31 dagar tillåter OVPN kunden att ångra sig inom fem dagar om kunden kan bevisa att OVPN inte har tillhandahållit den utlovade tjänsten. Detta gäller endast den första gången kunden betalar.

För abonnemang som har en löptid över 31 dagar tillåter OVPN kunden att ångra sig inom tio dagar om kunden kan bevisa att OVPN inte har tillhandahållit den utlovade tjänsten. Detta gäller endast den första gången kunden betalar.

Förnyelse

Abonnemang förnyas per automatik om betalningen gjordes via kreditkort eller Paypal.

Det går när som helst att inaktivera automatisk förnyelse genom att redigera sitt konto. När automatisk förnyelse är inaktiverat debiteras inga pengar per automatik.

Köp av OVPNbox

Kund har 14 dagars ångerrätt på OVPNbox och startar när OVPNbox har levererats.

Om kund önskar returnera OVPNbox måste kunden betala returfrakten. Om boxen skadas under transport är kunden ansvarig för detta. För att minimera risken för transportskador rekommenderar vi att spara emballaget som OVPNbox levereras i.

Uthyrning av OVPNbox

Vid uthyrning av OVPNbox debiteras kund på månadsbasis per automatik. Den första debiteringen sker när OVPNbox skickas från OVPN.

När tiden på abonnemanget har tagit slut så måste kund kontakta OVPN om kunden önskar returnera OVPNbox. Om kunden ej hör av sig så fortsätter abonnemanget på månadsbasis tills dess att abonnemanget har blivit uppsagt.

Kund har 14 dagars ångerrätt på OVPNbox och startar när OVPNbox har levererats. Om kund önskar returnera OVPNbox måste kunden betala returfrakten.

Kund är ansvarig för att hantera hårdvaran försiktigt. Vid skador som orsakas av kund kommer kunden att extradebiteras en rimlig kostnad för skadan.

I priset för uthyrning ingår inte returfrakt. När abonnemanget på OVPNbox har tagit slut och kund önskar återlämna OVPNbox till OVPN måste kunden betala returfrakt.

Kunden är ansvarig för OVPNbox tills dess att boxen har anlänt till OVPN. Om boxen skadas under transport är kunden ansvarig för detta. För att minimera risken för transportskador rekommenderar vi att spara emballaget som OVPNbox levereras i.

Om en månadsdebitering misslyckas kommer OVPN att kontakta kund. Vid upprepade tillfällen då debitering misslyckas kommer en extra avgift på 50 kr att tillkomma per tillfälle.

Stöld av OVPNbox polisanmäls. Hela beloppet för OVPNbox och extra administrativakostnader kommer att debiteras alternativt faktureras.

Ändringar av villkor

Ingen notifiering till kunder behöver ske om endast små ändringar i detta avtal ändras. Om stora ändringar görs vilket kommer att ändra den utlovade tjänsten kommer OVPN att notifiera kunderna via e-post.

Olagliga aktiviteter

Kunder får inte begå några brott när kunden använder en tjänst som OVPN tillhandahåller. Om ett brott har skett har OVPN rätt att stänga av kundens konto, och ingen återbetalning kommer att ske.

Driftsäkerhet

OVPN ska tillhandahålla en sådan hög driftsäkerhet som möjligt för sina kunder. För varje minut driftsäkerheten understiger 99.5% under en kalendermånad får betalande användare två minuter tillgodo kostnadsfritt.

Ansvar

OVPN är inte ansvarig för några skador, eller uteblivna inkomster som har inträffat på grund av användning av tjänsterna som OVPN tillhandahåller.

Dispyter

Alla dispyter som inte går att lösa via kommunikation mellan de inblandade parter ska lösas via svensk domstol.