matomo

Erbjudande: Spara :money på vår 3 års-prenumeration
Frånkopplad

Allmänna villkor

Allmänt

OVPN är en tjänst som drivs och utvecklas av OVPN Integritet AB (556999-4469). OVPN Integritet AB är registrerat i Sverige och kommer hädanefter refereras till OVPN.

Dessa villkor gäller mellan användare och OVPN. Syftet med dessa villkor är att förtydliga de skyldigheter den enskilda användaren har gentemot OVPN, samt de skyldigheter OVPN har gentemot den enskilda användaren.

Loggar

OVPN loggar ingen användaraktivitet. Läs igenom OVPN:s sekretesspolicy för en utförlig förklaring.

Upptid

OVPN siktar på att ha högsta möjliga upptid och har därför en upptidsgaranti på 99.5%. Betalande användare garanteras därför två minuter extra abonnemangstid för varje enskild minut som passerar 0.5% nedtid per kalendermånad.

Abonnemang

Abonnemang är personliga och får ej användas av flera olika personer. OVPN bibehåller rätten att stänga ner konton som delas av flera personer.

Abonnemang betalas alltid i förväg och startas så fort OVPN har mottagit betalningen. Abonnemang förnyas automatiskt om betalningen skett via PayPal eller kort. Användare kan när som helst inaktivera automatisk förnyelse på OVPN:s hemsida.

Om användaren befinner sig inom den Europeiska Unionen så visas priserna med moms för det land användaren befinner sig i. Om användaren befinner sig utanför EU så debiteras ingen moms. Besök denna sida för mer information.

Ångerrätt

OVPN har en 10-dagars pengarna-tillbaka garanti vid första köpet. Därefter bibehåller OVPN rätten att neka återbetalningar då ångerrätt ej gäller vid köp av digitala varor enligt svensk lag.

Användaren måste kontakta OVPN inom 10 dagar från första köpet via mail eller chatt för att åberopa ångerrätten. Inga återbetalningar genomförs för kontant- eller kryptobetalningar på grund av penningtvättsregler.

Olaglig aktivitet

Användare får ej använda OVPN för att begå brott. Om ett brott sker så har OVPN full rätt att upphäva kontot i fråga utan att returnera betalningen.

Ansvar

OVPN kan ej hållas ansvarig för några skador eller förlorad inkomst till följd av användandet av OVPN:s tjänst.

Ändringar

Ingen avisering till användare är nödvändiga vid mindre ändringar av detta avtal. OVPN kommer kontakta användare via mail om mer drastiska ändringar görs.

Tvister

Alla tvister som ej kan lösas mellan OVPN och involverade parter kommer lösas i svensk domstol.