matomo

Sommarerbjudande - Spara $264 + kostnadsfri OVPN-tshirt vid köp av två års abonnemang
Frånkopplad
IP-adress

3.235.140.84

Internetleverantör
us

Amazon Data Services NoVa

Oskyddad

Din internetleverantör kan avlyssna vad du gör på nätet.

Start Guider OpenVPN Raspberry Pi

Installera OpenVPN på Raspbian

Denna guide skapades för Raspbian Buster Lite men fungerar även för Raspbian Buster med skrivbord.

1. Uppdatera Pi:n

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

2. Installera OpenVPN

sudo apt-get install openvpn unzip

3. Säkerställ att tidzonen är korrekt

Kör nedanstående kommando och gå igenom konfigurationen för att välja rätt tidzon.

sudo dpkg-reconfigure tzdata

4. Välj region som du vill ansluta till

5. Öka rättigheterna till root

sudo -i

6. Ladda ner konfigurationsfil & konfigurera OpenVPN

7. Ange dina inloggningsuppgifter

echo "ÄNDRA TILL DITT ANVÄNDARNAMN" >> /etc/openvpn/credentials
echo "ÄNDRA TILL DITT LÖSENORD" >> /etc/openvpn/credentials

8. Testa att starta OpenVPN för att se så att allt fungerar

sudo openvpn --config /etc/openvpn/ovpn.conf --daemon

9. Verifiera att anslutningen fungerade

Vänta i cirka en minut från det att du körde det tidigare kommandot, kör därefter:

curl https://www.ovpn.com/v2/api/client/ptr | python -m json.tool

Du borde se något i stil med:

{"status":true,"ip":"46.227.67.132","ptr":"cliXXX.ovpn.com"}

10. Färdig

Grattis! Nu är din Raspberry Pi skyddad bakom OVPN. Pi:n ansluter automatiskt till OVPN när den sätts på.

Felsökning

Om anslutningen inte fungerar korrekt när du verifierade den i förra steget, så skicka OpenVPN-loggen till oss så kan vi hjälpa dig. Du kan få tag i den genom att skriva:

sudo -i
cat /tmp/openvpn.log

Du kan även kolla om OpenVPN är igång genom att skriva:

ps aux|grep openvpn