matomo

Veiledning for å installere OpenVPN for Manjaro

1. Forberedelse

Start med å sjekke om nettverksadministrator for OpenVPN er installert. Gjør det ved å åpne en terminal og kjøre:

pacman -Q networkmanager-openvpn

Hvis nettverksadministrator for OpenVPN er installert, bør du se:

networkmanager-openvpn 1.0.6-2

Hvis nettverksadministrator ikke er installert, kjører du:

pacman -S networkmanager-openvpn systemctl restart networkmanager

2. Endre DNS-server

Høyreklikk på ikonet på statuslinjen som er relatert til nettverket. Velg Konfigurer nettverkstilkoblinger. Høyreklikk på nettverkstilkoblingen du bruker. Klikk på Rediger i den nye menyen.

I kategorien Generelt konfigurasjon velger du Automatisk koble til VPN når du bruker denne tilkoblingen for å aktivere automatisk tilkobling til OVPN for det valgte nettverket. Hvis du ikke kan velge det ennå, kan du gå tilbake senere i veiledningen og gjøre dette trinnet på nytt.

Klikk kategorien IPv4Metode. Velg Automatisk (bare adresser).
For feltet DNS-servere angir du:

  • 46.227.67.134
  • 192.165.9.158

Klikk kategorien IPv6Metode. Velg Automatisk (Kun DHCP).

  • 2a07:a880:4601:10f0:cd45::1
  • 2001:67c:750:1:cafe:cd45::1

Klikk på OK.

3. Last ned konfigurasjonen du ønsker


Dobbeltklikk filen for å pakke ut innholdet. I Windows Tilkoblingsredigerer klikker du på File og deretter Import VPN. Gå til katalogen der konfigurasjonsfilen ble lastet ned, og velg filen som slutter med .ovpn.

Hvis du får følgende spørsmål: Vil du kopiere sertifikatene dine til /home/USER/.local/share/networkmanagement/certificates/? Velg Ja.

4. Konfigurer tilkobling

Høyreklikk på den opprettede VPN-profilen. Velg Rediger .

I kategorien Generell konfigurasjon må du kontrollere at Alle brukere kan koble til dette nettverket ikke er valgt.

På fanen VPN (openvpn) , skriv inn brukernavnet og passordet ditt for din OVPN-konto. Velg Store for å lagre legitimasjonen.

5. Koble til OVPN

I vinduet, Tilkoblingsredigerer, høyreklikk på VPN-profilen og velg Koble til.