matomo

Installera OpenVPN på Manjaro Linux KDE

1. Förberedelser

Börja med att kolla om networkmanager för OpenVPN är installerat. Det görs genom att öppna en terminal och skriva:

pacman -Q networkmanager-openvpn

Om networkmanager för openvpn är installerat så bör du få ett svar i stil med:

networkmanager-openvpn 1.0.6-2

Om inte networkmanager är installerat, kör följande kommando:

pacman -S networkmanager-openvpn systemctl restart networkmanager

2. Ändra DNS-servrar

Högerklicka på ikonen i statusfältet nere till höger som är för nätverk. Välj sedan alternativet Configure Network Connections. Högerklicka på alternativet för den nätverksuppkoppling du använder. Klicka därefter på Edit i menyn som öppnas.

Under fliken General configuration så kan du välja att klicka i alternativet Automatically connect to VPN when using this connection för att försäkra dig om att du kopplar upp till VPN varje gång du är ansluten till detta nätverk. Det kan vara så att du inte kan välja detta alternativ ännu då du inte har skapat en VPN-uppkoppling. Då kan du, efter att ha fullföljt denna guide, gå tillbaka till detta alternativ.

Under fliken IPv4 så klickar du på alternativ för Method. Välj där alternativet Automatic (Only addresses).
I fältet DNS Servers så skriver du i de DNS-servrar som OVPN erbjuder:

  • 46.227.67.134
  • 192.165.9.158

Under fliken IPv6 skall du i drop-down-menyn för Method välja alternativet Automatic (Only DHCP).

  • 2a07:a880:4601:10f0:cd45::1
  • 2001:67c:750:1:cafe:cd45::1

Tryck sedan på OK.

3. Ladda ner konfigurationen du vill använda


Dubbelklicka på filen för att extrahera innehållet. I fönstret Connection editor klicka på menyalternativet File och välj alternativet Import VPN. Bläddra till den plats där du har extraherat filerna du laddade ned och välj filen som slutar på .ovpn.

Du kan komma att få frågan: Do you want to copy your certificates to /home/USER/.local/share/networkmanagement/certificates/? Välj Yes.

4. Konfigurera anslutningen

Högerklicka på alternativet för den VPN-anslutning som nu har skapats. Välj Edit.

Under fliken General configuration se till att alternativet All users may connect to this network inte är iklickat. Många användare har rapporterat problem ifall detta alternativ används.

I fliken VPN (openvpn) så ska du ange ditt användarnamn och lösenord. Välj alternativet Store för ditt lösenord för att spara det för framtida anslutningar.

5. Anslut till OVPN

I listan i fönstret Connection editor kan du nu högerklicka på din nya VPN-anslutning och välja Connect.