matomo

Veiledning for å installere OpenVPN for DD-WRT

1. Deaktiver IPv6

For å koble til OVPN - må du først deaktivere IPv6.

2. Endre DNS-server

Logg inn på ruteren, og gå til Oppsett » Grunnleggende oppsett. Angi deretter DNS-serverne som:

  • Static DNS 1: 46.227.67.134
  • Static DNS 2: 192.165.9.158

Aktiver også NTP Client og sett Tidssone til din tidssone.

Klikk Lagre.

3. Velg server

4. Konfigurer OpenVPN

Klikk Services » VPN. Aktiver OpenVPN Client og skriv inn informasjonen nedenfor.

Server IP/Name
Port
Tunnel Device TUN
Tunnel Protocol
Encryption Cipher AES-256 CBC
Hash Algorithm SHA1
User Pass Authentication Enable
Brukernavn (skriv inn OVPN-brukernavnet ditt)
Password (skriv inn OVPN-passordet ditt)
Advanced Options Enable
TLS Cipher None
LZO Compression Adaptive
NAT Enable
Firewall Protection Enable
IP Address (la stå tom)
Subnet Mask (la stå tom)
Tunnel MTU setting 1500
Tunnel UDP Fragment (la stå tom)
Tunnel UDP MSS-Fix Disable
nsCertType verification Ikke velg
TLS Auth Key Du må være logget inn for å se dette.
Additional Config pull
persist-key
persist-tun
tls-client
remote-cert-tls server
log /tmp/openvpn.log
verb 3
CA Cert Du må være logget inn for å se dette.

5. Start ruteren på nytt

Klikk Services » Services og velg Reboot Router.

Når ruteren har blitt startet på nytt, går du til Status » OpenVPN.
Hvis du ser CONNECTED som på bildet nedenfor, skal alt være i orden.

6. Ferdig

Du bør nå være koblet til OVPN og kunne surfe trygt på Internett. For å sikre at alt ble riktig konfigurert, vennligst sjekk dashbordet for å bekrefte at du er tilkoblet.