matomo

Guide för att konfigurera OpenVPN på DD-WRT

1. Inaktivera IPv6

Du måste först inaktivera IPv6 för att kunna ansluta till OVPN.

2. Ändra DNS-servrar

Logga in på routern, och gå till Setup » Basic Setup. Ange därefter DNS-servrarna till följande:

  • Static DNS 1: 46.227.67.134
  • Static DNS 2: 192.165.9.158

Aktivera även NTP Client, och sätt Time Zone till din tidzon.

Klicka på Save.

3. Välj server

4. Konfigurera OpenVPN

Klicka på Services » VPN. Sätt OpenVPN Client till Enable och ange därefter informationen nedan.

Server IP/Name
Port
Tunnel Device TUN
Tunnel Protocol
Encryption Cipher AES-256 CBC
Hash Algorithm SHA1
User Pass Authentication Enable
Användarnamn (skriv in ditt användarnamn för OVPN)
Password (skriv in ditt lösenord för OVPN)
Advanced Options Enable
TLS Cipher None
LZO Compression Adaptive
NAT Enable
Firewall Protection Enable
IP Address (lämna helt tomt)
Subnet Mask (lämna helt tomt)
Tunnel MTU setting 1500
Tunnel UDP Fragment (lämna helt tomt)
Tunnel UDP MSS-Fix Disable
nsCertType verification Välj inte
TLS Auth Key Du måste vara inloggad för att se detta.
Additional Config pull
persist-key
persist-tun
tls-client
remote-cert-tls server
log /tmp/openvpn.log
verb 3
CA Cert Du måste vara inloggad för att se detta.

5. Starta om routern

Klicka på Services » Services och välj därefter Reboot Router.

När routern väl har startat om, gå till Status » OpenVPN.
Om du ser att det står CONNECTED likt bilden nedanför bör allt fungera.

6. Klar

Du bör nu vara ansluten till OVPN och kunna surfa säkert. För att försäkra dig om att allting gick bra, gå in på kontrollpanelen och verifiera att det står att du är ansluten.