matomo

Secure your spring: get 77% off our 2 year plan! Get Deal
Frakoblet

Planlagt tjenesteavbrudd 04:00-05:30 13 juli

David Wibergh, om Status- og åpenhetsrapporter

Vi har planlagt vedlikehold 13.07.2015, noe som vil føre til et tjenesteavbrudd på alle serverne. Ikke alle servere vil være nede samtidig, men hver server vil ha en nedetid på omtrent 20 minutter totalt.

 Årsaken til vedlikeholdet er å iverksette noen oppdateringer som vil forbedre nettverksytelsen på serverne, noe som igjen vil resultere i at alle servere kan håndtere en høyere trafikkbelastning enn de tidligere kunne. Oppdateringen skal også redusere pakketap.

David Wibergh