matomo

Spara $460 + en OVPN-tshirt som bonus vid köp av treårsabonnemang
Frånkopplad

Planerad driftstörning 04:00-05:30 den 13:e juli

David Wibergh, om Driftinformation & transparensrapporter

Vi kommer under morgonen den 13/07/2015 ha ett driftstopp som påverkar samtliga VPN-servrar. Alla servrar kommer inte att vara otillgängliga samtidigt men varje server kommer att ha ett driftstopp på ungefär 20 minuter.

Driftstörning sker för att applicera uppdateringar som förbättrar nätverksprestandan på servrarna vilket kommer att medföra att varje server kan hantera högre trafikvolymer än tidigare. Uppdateringarna borde även medföra att packetloss minskar för anslutna klienter.

David Wibergh