matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription
Frakoblet

Ny versjon av klienten (OpenSSL-oppdatering)

David Wibergh, om Kunngjøringer

Vi har gitt ut en ny versjon av klienten for OS X, Windows og Ubuntu (v1.1.2.456). Vi ble tvunget til å gi ut en hurtigreparasjon, noe som betyr at vi ikke har tatt med all ønsket funksjonalitet - men vi måtte gi ut en ny versjon som oppdaterer de siste OpenSSL-sårbarhetene som ble kunngjort 3. mai.

Den største endringen i klienten er derfor en oppdatert versjon av OpenSSL, og vi anbefaler sterkeste å oppdatere klienten så snart som mulig, siden de forrige versjonene ikke lenger er sikre. Alle VPN-tjenester og VPN-klienter har blitt påvirket av de siste OpenSSL-sårbarhetene, noe som betydde at vi trengte å gi ut en patched versjon raskt - selv om vi ikke kunne inkludere all ønsket funksjonalitet.

Den neste utgivelsen av klienten vil ha mange forbedringer, et par av dem er støtte for TCP på port 443, forbedrede ikoner samt litt ny funksjonalitet.

David Wibergh