matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription
Frakoblet

Åpent brev til svensk politi

David Wibergh, om Kunngjøringer

Hei,

Vi forstår at dine intensjoner er gode når du ber om en kundes informasjon. Men sannheten er at selv om vi hadde ønsket det, så kan vi ikke gi deg informasjon knyttet til hvem som hadde en IP-adresse på et bestemt tidspunkt. I det siste har vi mottatt mange forespørsler fra deg om å gi ut kundeinformasjon, og vi ville være takknemlige hvis du kunne stoppe siden vi aldri har gitt ut noen informasjon. Vi har ikke tenkt å gjøre det heller.

Det høres kanskje rart ut, men OVPN Integritet AB er ikke en Internett-leverandør, og dermed er ikke "Lov (2003:389) om elektronisk kommunikasjon" (Lagen om elektronisk kommunikation) anvendbar ovenfor oss i henhold til kapittel 1, 4§. Vi er ikke pålagt å lagre informasjon som er nødvendig "for å spore og identifisere kommunikasjonskilden, det endelige målet for kommunikasjon, dato, klokkeslett og varighet, type kommunikasjon, kommunikasjonsenhet eller lokalisering av mobile kommunikasjonsenheter ved starten og slutten av kommunikasjonen." (LEK 6 kap 16a§)

Det er mulig og til og med sannsynlig at andre VPN-leverandører kan oppfylle dine forespørsler om å gi ut informasjon, men OVPN lagrer ikke noe av denne informasjonen. Vi bryr oss dypt om integriteten til våre kunder, og det er helt umulig for eventuelle logger å bli lagret eller nås av oss eller noen andre, selv om våre servere skulle bli konfiskert. Logg-erklæringen vi forklarer på nettstedet vårt er helt sannferdig og er på ingen måte et markedsføringstriks. Enkelt sagt, når du spør oss om hvem som brukte en bestemt IP-adresse på et bestemt tidspunkt, kan vi ikke imøtekomme forespørselen din, da denne informasjonen ikke eksisterer og aldri eksisterte.

I tillegg har OVPN Integritet AB en forsikring for saksomkostninger som vi er klar over at organisasjoner og myndigheter som dere vil stille dere undrende til, og kanskje til og med prøve å tvinge oss til å gi ut sensitiv informasjon. Hittil har vår forsikring for saksomkostninger aldri blitt brukt, og vi håper at det aldri vil skje. For å spare deg for bryet med å sende disse forespørslene, og for å unngå at vi kaster bort tid og ressurser på å svare på dem, foreslår vi følgende: Slutt å sende dem - som nevnt er det ingen informasjon vi kan gi deg selv om vi ønsket eller ble pålagt det. Du kan lese mer om det her, her og her.

For å gjøre det helt klart, så støtter eller forsvarer vi ikke på noen måte forbrytelser som blir begått ved hjelp av OVPN. Personer som begår forbrytelser vil alltid eksistere, og de vil alltid bruke tilstrekkelige og sikre løsninger for å unngå å bli avslørt, uansett om det er Tor, OVPN, andre VPN-tjenester eller "den neste store tingen" innen personvern på Internett. Vårt hovedmål er å beskytte folk mot hackere og å bli overvåket på nettet. Vi mener også, akkurat som EUs høyesterett gjør, at folk har rett til å bli glemt, noe som i praksis blir umulig med masseovervåking. We are living in times when governments, legally or illegally spy på sine egne og andre lands borgere i et urimelig stort omfang.

Vi mener at folk har rett til å kommunisere privat enten det er i en fysisk eller digital verden. Dermed vil vi fortsette å drive OVPN uten å lagre eller logge informasjon om våre kunder.

Med hilsen,
David Wibergh
Grunnlegger av OVPN

David Wibergh