matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription
Frakoblet

Dommen mot B2 Bredband og hvorfor OVPN ikke blir berørt

Maximilian Holm, om Personvern på nettet


Mandag morgen ble det klart at B2 Bredband, Bredbandsbolaget, etter rettens dom vil bli tvunget til å blokkere brukerne sine fra å nå sider som tilhører The Pirate Bay eller Swefilm. Hva og hvem er berørt og omfattet av dommen? Hvordan påvirker det VPN-tjenester fremover, og hvilket resultat kan vi forvente på lengre sikt? Som talsmenn for et usensurert internett, er dette de mest aktuelle problemene vi ønsker å omtale og dele vår analyse om.

Ghost Logos

Hva inkluderer det?

For tiden berører dommen bare B2 Bredband (Bredbandsbolaget) og gjelder bare Swefilmer, The Pirate Bay, og dens forskjellige proxy-domener. Dommen er den første i sitt slag og vil derfor være en presedens i fremtidige saker. Dommen betyr ikke bare at B2 Bredband blir tvunget til å blokkere Swefilmer og The Pirate Bay, men det betyr også at svenske internettleverandører kan ha en plikt til å samarbeide med opphavsrettsinnehaverne for å stoppe brudd på opphavsretten i fremtiden.

Dommen åpner ikke bare for at opphavsrettsinnehaverne får mulighet til å be om blokkering av ytterligere sider, men det betyr også at flere internettleverandører i fremtiden kan bli tvunget til å sensurere nettsteder. I praksis vil derfor avgjørelsen sannsynligvis omfatte både flere internettleverandører så vel som flere copyright-krenkende sider i fremtiden.

Internett-leverandører har rett til å anke domenenavn som opphavsrettshavere ber om skal bli blokkert, men dommen indikerer at de fleste Internett-leverandører mest sannsynlig vil velge å ikke anke, og i stedet velger å gå med på blokkeringskravene, siden rettsaken gjorde det klart hva en anke ville føre til. Problemet med dommen er således at rettighetshavere har frie hender til å be om blokkering av domenenavn de ønsker, siden internettleverandører nå vil ønske å unngå lange og dyre prosesser som de sannsynligvis vil tape.

DNS-blokkering - men ikke IP-blokkering

På kort sikt er det vanskelig å se hvordan dommen faktisk vil forhindre kunder av B2 Bredband i å nå nevnte sider. Selv om dommen ble gjort til fordel for fordringshaverne er det en betydelig forskjell i dommenes omfang sammenlignet med det fremlagte krav:

Påbudet gjelder The Pirate Bay-tjenesten og Swefilmer-tjenesten som definert under prosessen og innstillingene i dommen, med unntak av at IP-adresser ikke dekkes[1].

Derfor trenger ikke B2 Bredband å blokkere trafikk til nettstedenes IP-adresser, men bare DNS-oppslagene som utføres mot trenger ikkedomenene til nettstedene. Som B2 Bredband-kunde ser det ut til å være en enkel måte å omgå en slik blokkering ved å bytte DNS-servere slik at internettleverandøren ikke brukes til domeneoppslag.

Endre DNS-servere

Vanligvis bruker internettleverandørene dedikerte DNS-servere, med mindre de aktivt har valgt å ikke gjøre det. Det er flere offentlige DNS-servere som kan brukes i stedet, og hvis du bruker disse DNS-adressene i stedet, vil du fortsatt kunne nå de sensurerte nettstedene. I tillegg til en VPN-tjeneste, OVPN driver også sine egne DNS-servere, som brukes automatisk når du kobler til via vår klient. Disse kan brukes til å omgå sensurerte nettsteder.

Hvordan påvirkes VPN-tjenester?

Historisk sett har få lovendringer og rettsavgjørelser som påvirker internettleverandører også påvirket svenske VPN-tjenester, og det er ikke sannsynlig at VPN-tjenester vil bli berørt av en lignende beslutning. Som sådan har dommen mot B2 Bredbånd ingen direkte innvirkning på VPN-tjenester, men økning i bruken av VPN-tjenester er å forvente -- delvis fordi forbrukere vil ønske å omgå blokkeringen av DNS-oppslag, men også fordi dommen er en indikasjon på hvordan den svenske domstolen og lovgivningen vil se på brudd på opphavsretten i fremtiden.

Innvirkningen på VPN-tjenester på lengre sikt føles mer uklar. Forutsatt at alle Internett-leverandører i Sverige blir berørt av samme beslutning som B2 Bredbånd om 5-10 år, blir VPN-tjenester åpenbart indirekte berørt av det faktum at deres egne internettleverandører blir tvunget til å følge beslutningen, forutsatt at tjenesten bruker en Internettleverandør i Sverige. I den situasjonen vil alt handle om hvordan blokkeringen teknisk fungerer. Hvis DNS-blokkering som nevnt ovenfor fortsatt benyttes vil det ikke påvirke VPN-tjenester, siden de i utgangspunktet alltid har sine egne dedikerte DNS-servere. Hvis blokkeringsmetoden derimot endres til fremover vil det være et stort argument for VPN-tjenester å øke kapasiteten i utlandet eller til og med konvertere til utenlandske juridiske enheter der lovgivning er mer fordelaktig.

Hvordan blir fremtiden?

Som mange allerede har hevdet, vil denne dommen sannsynligvis ha stor innvirkning på fremtiden. Det vi kan forvente de neste månedene er en serie krav fra opphavsrettshavere som nå ser sin sjanse til å stramme snaren om de store internettleverandørene TeliaSonera, Telenor, Tele2 og Comhem.

Videre ser dette ut til å være nok et tilfelle av noe som i utgangspunktet vil ha liten innvirkning på grunn av mangelfull teknisk forståelse og tekniske "smutthull". Det som er mer interessant å følge er hvordan rettighetshaverne vil reagere hvis og når de merker at dommen har liten eller ingen effekt på grunn av den mangelfulle blokkeringsmetoden. I denne situasjonen anser vi det som rimelig at blokkeringsmetoden vil bli kritisert av fordringshaverne.

Det er vanskeligere å forutse hvordan en slik blokkering i så fall kommer til å skje. Det kanskje største argumetnet mot at man ikke kan bruke IP-blikkering er at The Pirate Bay benytter Cloudflare, noe som også benyttes på mange andre domener. Ved en blokkering av et slikt IP-spann ville et stort antall domener bli påvirket, også om de ikke har noen tilknytning til opphavstrettproblematikk. At noe sånt skjer ligger hverken i domsolenes, lovstifternes eller internettleverandørenes interesse. Det ligger åpenbart heller ikke i de fornærmedes interesse, da for eksempel Sony Music Sweden Entertainment for tiden ligger bak Cloudflare.

Det er vanskeligere å forutsi hvordan fremtidig blokkering av nettsteder vil bli implementert. Det kanskje største argumentet mot å ikke bruke IP-blokkering er at The Pirate Bay bruker Cloudflare, som også brukes av et stort antall andre domener. Blokkering av et slikt IP-spenn vil påvirke et stort antall nettsteder - selv om de ikke har noe brudd på opphavsretten på sine nettsteder. Blokkering av et så stort antall ikke-relaterte nettsteder er ikke i domstolenes, lovgivernes eller internettleverandørenes. Det er åpenbart ikke i saksøkernes interesse. Som eksempel står Sony Music Sweden Entertainment for tiden bak Cloudflare, og en stor IP-blokk for å sensurere The Pirate Bay kan også påvirke dem.

Andre mulge blokkeringsmetoder kan vi i dag bare spekulere i, men burde kunne fungere:

  • Inspeksjon av dyp pakke - Overvåking og blokkering av pakker
  • Søkeord for blokkering - Blokkering av domenenavn som inneholder spesifikke nøkkelord
  • Blokkering av dynamisk innhold - Blokkering av nettsteder som inneholder spesifikke ord
  • Blokkering av ryggrad - Blokkering av nettsteder på Internett 'ryggrad

Konklusjon

Avslutningsvis er det tydelig at man i denne type beslutninger alltid velger mellom to onder. På den en side vil ikke dommer av dette slaget alltid være til saksøkers fordel. På den andre siden blir dommen for streng, og påvirker så mye mer enn den i utgangspunktet var tenkt å påvirke. Uansett hvilken kategori dommen mot B2 Bredband havner i er det alltid urovekkende når det pekes mer stengt og sensurert samfunn. Hvis tilstrekkelig mange dommer som denne fattes kan vi risikere at Sverige er i ferde med å bygge en kinesisk brannmur?


  1. s.2, 1 a) https://www.documentcloud.org/documents/3460821-Svea-HR-PMT-11706-15-Dom-2017-02-13.html↩︎

Maximilian Holm