matomo

Erbjudande: Spara :money på vår 3 års-prenumeration
Frånkopplad

Öppet brev till Polisen

David Wibergh, om Nyheter & uttalanden

Hej,

Vi förstår att ni vill hjälpa människor/företag/organisationer när ni kontaktar oss för att få kundinformation, men vi har ingen information att tillhandahålla. Den senaste tiden har vi eller våra internetleverantörer med jämna mellanrum mottagit samtal eller mail från er och vi skulle vara tacksamma om ni kunde sluta. Vi har nämligen aldrig gett ut någon kundinformation och planerar inte att göra det i framtiden heller.

Det kan låta konstigt, men OVPN Integritet AB är ingen internetoperatör och således är inte Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation tillämpbar på oss enligt 1 kap. 4§. Vi behöver inte spara information som är nödvändig ”för att spåra och identifiera kommunikationskällan, slutmålet för kommunikationen, datum, tidpunkt och varaktighet för kommunikationen, typ av kommunikation, kommunikationsutrustning samt lokalisering av mobil kommunikationsutrustning vid kommunikationens början och slut.” (LEK 6 kap 16a§)

Det är möjligt att andra VPN-tjänster lagrar information om sina kunder och kan tillmötesgå era förfrågningar - men vi har absolut ingen information att tillhandahålla. OVPN tar sina kunders säkerhet och integritet på så stort allvar att det är fullständigt omöjligt att några loggar sparas på våra servrar - även om någon skulle få fysisk tillgång till dem. Informationen på vår hemsida är sanningsenlig - det är inte ett marknadsföringsknep att vi inte sparar några loggar. När ni kontaktar oss för att få reda på vem som hade en viss IP-adress vid en viss tidpunkt kan vi inte ge er någon information, eftersom det inte finns någon.

OVPN har en försäkring som täcker rättegångskostnader eftersom vi är medvetna om att detta kanske inte godtas av er eller andra organisationer som önskar få ut information från oss. Vi hoppas att den aldrig kommer att behöva utnyttjas utan att det förblir en onödig kostnad, men vi är inte villiga att ta den risken. För att slippa slösa resurser och tid på att kontakta oss, och för att vi ska slippa lägga resurser på att hantera sådana ärenden föreslår vi en väldigt simpel sak - vänligen sluta kontakta oss. Som tidigare nämnt har vi ingen information att tillhandahålla vilket vi förklarar i detalj här, här och här.

Vi gillar inte heller att något brott begås genom OVPN. Dessvärre kommer personer som utför dessa saker alltid att använda säkra lösningar precis som vanliga människor gör - oavsett om det är Tor, OVPN, någon annan VPN-tjänst eller nästa ’stora grej’. På OVPN anser vi att det är viktigt att skydda människor från hackare och avlyssningsförsök. Dessutom anser vi, precis som EUs högsta domstol, att människor har rätt att bli bortglömda vilket vi anser blir en omöjlighet vid massavlyssning. Vi går mot tider där regeringar, lagligt eller olagligt, avlyssnar sina och andras medborgare en orimligt stor skala. Vi anser att människor bör uppleva samma integritet oavsett om man talar med en person på internet eller ansikte-mot-ansikte.

Således kommer vi fortsätta att driva OVPN utan att spara några loggar överhuvudtaget.

Vänligen,
David Wibergh
Grundare av OVPN

David Wibergh