matomo

Erbjudande: Spara $144 på vår 3 års-prenumeration
Frånkopplad

Testa om du har WebRTC-läckor

Vad är en WebRTC-läcka?

WebRTC är ett API som möjliggör direktkommunikation mellan webbläsare för t.ex VoIP och Peer-to-Peer-fildelning. API:et finns i majoriteten av webbläsare.

Det kan dock även läcka dina privata IP-adresser fast du är ansluten till en VPN-tjänst.

Hur skyddar man sig?

Det enklaste sättet att skydda sig om man använder Chrome eller Firefox är att installera vårt webbläsartillägg. Webbläsartillägget täpper igen sådana läckor utan att helt blockera WebRTC vilket gör att du kan åtnjuta fördelarna med WebRTC-teknologin.

Om du använder en annan webbläsare eller inte vill installera vårt tillägg så kan du även blockera WebRTC genom att installera uBlock Origin. I Firefox kan du inaktivera WebRTC helt och hållet genom att besöka about:config i webbläsaren och söka efter media.peerconnection.enabled för att sedan sätta det värdet till False genom att dubbelklicka på raden.

Hur läcks IP-adressen genom WebRTC?

WebRTC skickar så kallade STUN-förfrågningar till ditt interna nätverk vilket sedan returnerar dina nätverkadapters interna och externa IP-adresser. Dessa STUN-förfrågningar sker via UDP vilket innebär att de inte transporteras över HTTP eller SOCKS som båda är baserade på nätverksprotokollet TCP. Så här det en förfrågan ut: