matomo

Special Offer: Save $144 on our annual subscription
Frakoblet

Installer WireGuard på Ubuntu

This guide is also available in English, Svenska og Deutsch

Last updated: 10. januar 2024

1. Install WireGuard

Hvis du har Ubuntu ≥ 19.10, kjør:

sudo apt install wireguard openresolv

Hvis du har Ubuntu ≤ 19.04, kjør:

sudo add-apt-repository ppa:wireguard/wireguard
sudo apt-get update
sudo apt-get install wireguard openresolv

2. Generer konfigurasjonen(e) du ønsker

If you're asked if you want to reboot the computer, do so.

Hvorfor OVPN?

Hindre hackere og myndigheter fra å overvåke dine online aktiviteter. OVPN sørger for at du kan surfe anonymt, trygt og raskt. Vår sterke fysiske sikkerhet sammen med vår solide programvaresikkerhet lar oss garantere en helt loggfri VPN-tjeneste.

Learn more

3. Importer konfigurasjonsfil

Utfør i terminalen:

4. Koble til OVPN

For å koble til OVPN, skriver du følgende i terminalen:

wg-quick up {{ props.config }}

For å koble fra OVPN, skriver du følgende i terminalen:

wg-quick down {{ props.config }}

5. Autostart on boot (Optional)

sudo systemctl enable wg-quick@$config_name.service
sudo systemctl daemon-reload

6. Ferdig

You should now be connected to OVPN and be able to browse the internet safely. To make sure everything was set up correctly, please check the dashboard to verify that you are connected.

Feilsøking

Hvis du blir koblet til OVPN i WireGuard-applikasjonen, men ikke har internettforbindelse, kan du lese feilsøkingsartikkel for WireGuard.

Hvis konfigurasjonsfilene dine ikke blir importert, kan du lese artikkelen vår om legge til din private nøkkel manuelt i konfigurasjonsfilene.