matomo

Spara $460 + en OVPN-tshirt som bonus vid köp av treårsabonnemang
Frånkopplad
Start Guider OpenVPN Debian

Installera OpenVPN på Debian

1. Kör som superuser

su

2. Installera komponenter

apt-get update && apt-get upgrade && apt-get install curl openvpn unzip

3. Ladda ner konfigurationen du vill använda

4. Ange dina inloggningsuppgifter

echo "ÄNDRA TILL DITT ANVÄNDARNAMN" >> /etc/openvpn/credentials
echo "ÄNDRA TILL DITT LÖSENORD" >> /etc/openvpn/credentials

5. Testa att starta OpenVPN för att se så att allt fungerar

openvpn --config /etc/openvpn/ovpn.conf --daemon

6. Verifiera att anslutningen fungerade

Vänta cirka 30 sekunder och kör sedan:

curl https://www.ovpn.com/v2/api/client/ptr

Du borde se något i stil med:

{"status":true,"ip":"the external ip","ptr":"PTR for the IP address"}

7. Färdig

Grattis! Din enhet är nu skyddad bakom OVPN och kommer automatiskt att ansluta vid omstarter. Om du upplevde några problem med guiden, skicka loggfilen (/tmp/openvpn.log) till supporten.

Några kommandon som kan vara bra att veta:

systemctl start openvpn # Startar OpenVPN och ansluter automatiskt systemctl stop openvpn # Stoppar OpenVPN systemctl restart openvpn # Startar om OpenVPN systemctl status openvpn # Visar status för OpenVPN