« Tillbaka till alla guider

Installera OpenVPN på Debian

OVPN använder delade IP-adresser vilket medför att du kommer förlora anslutningen till enheten om du ansluter externt till den. För att komma åt den extern behöver du vår tilläggstjänst Publik IPv4.

1. Kör som superuser
su
2. Installera komponenter
apt-get update && apt-get upgrade && apt-get install openvpn unzip
3. Ladda ner konfigurationen du vill använda
4. Ange dina inloggningsuppgifter
echo  "username"  >> /etc/openvpn/credentials
echo "ÄNDRA TILL DITT LÖSENORD" >> /etc/openvpn/credentials
5. Testa att starta OpenVPN för att se så att allt fungerar
openvpn --config /etc/openvpn/ovpn.conf --daemon
6. Verifiera att anslutningen fungerade

Vänta cirka 30 sekunder och kör sedan:

curl https://www.ovpn.com/v1/api/client/ptr

Du borde se något i stil med:

{"status":true,"ip":"the external ip","ptr":"PTR for the IP address"}
7. Färdig

Grattis! Din enhet är nu skyddad bakom OVPN och kommer automatiskt att ansluta vid omstarter. Om du upplevde några problem med guiden, skicka loggfilen (/tmp/openvpn.log) till supporten.

Några kommandon som kan vara bra att veta:

service openvpn start   # Startar OpenVPN och ansluter automatiskt till OVPN
service openvpn stop # Stoppar OpenVPN
service openvpn restart # Startar om OpenVPN och ansluter automatiskt till OVPN
service openvpn status # Visar status för OpenVPN.